Životní prostředí

15. 05. 2017 | životní prostředí

Ve svém volebním programu jsem měla čtyři témata. Kultura, školství, sociální věci a životní prostředí. A právě u životního prostředí se chci dnes zastavit. Je to velmi důležité téma. Je spousta otázek a situací, na které je třeba v tomto směru odpovídat a řešit je. Takže když se na mě v tomto směru kdokoliv obrátí, snažím se mu pomoci.

Zjistila jsem, že některé obce nejsou například dobře obeznámeny s tím, že už od roku 2004 existuje strategický dokument rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. Abych to vysvětlila. Když chce obec žádat například o dotaci v oblasti vodního hospodářství, žádost musí být v souladu s tímto plánem.

Proto jsem společně s pracovníky Odboru životního prostředí Krajského úřadu svolala nedávno v Boskovicích jednání na téma Nakládání s odpadními vodami, kterého se zúčastnilo přibližně 25 starostů menších obcí.

Starostové a starostky diskutovali o konkrétních situacích ve svých obcích. Nejvíce se samozřejmě probíraly dotace na kanalizace a čistírny odpadních vod. V roce 2018 končí pro obce výjimky na vypouštění odpadních vod do toků a v řadě zastupitelstev tak řeší, co dál.

Města či obce momentálně dostávají na výstavby ČOV dotaci 64 procent. Zůstává tedy nějakých 36 procent, z nich polovinu ještě může zaplatit kraj. I 18 procent je ale pro některé obce příliš a představuje pro ně obrovskou finanční zátěž. Na tyto investice chybí peníze, a proto budeme posílat výzvu na ministerstvo životního prostředí, aby se nad tím zamyslelo a předložilo nějaké řešení.

Jaromíra Vítková, senátorka