Senat volby

Kandiduji do Senátu za koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Kandidátkou za koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) do Senátu za obvod Blansko je současná senátorka Ing. Jaromíra Vítková. V roce 2016 byla zvolena do Senátu ČR, kde působí jako místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, je také členkou Podvýboru pro sport a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

Vážení přátelé, spoluobčané,

dovolte, abych se Vám představila.

Vystudovala jsem Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, pracovala jsem ve veřejné správě a věnovala jsem se oblasti životního prostředí. V 90. letech jsem se stala zastupitelkou města Boskovice a mezi lety 2002–2016 jsem zastávala post místostarostky. V roce 2012 jsem byla také zvolena do zastupitelstva Jihomoravského kraje, kde jsem působila dvě volební období. Na radnici v Boskovicích jsem měla v kompetenci oblasti dopravy, školství, rodinné politiky, neziskového sektoru, životního prostředí a další. V Senátu se věnuji zejména oblastem školství, památkové péče, životnímu prostředí, kultuře, dopravě a dalším tématům. Své práci se aktivně věnujI jak v Praze, tak i ve svém regionu. Ráda se účastním společenských, kulturních, sportovních či charitativních akcí, které i sama organizuji.

Stěžejní je pro mě doprava a to nejen nová silnice 43 (73), ve které se angažuji již řadu let, ale jsou to také silnice II. a III. tříd, které jsou v mém obvodu ve velmi špatném stavu. Z věcí, které se podařilo vyjednat je částečné obnovení dopravního spojení Jevíčka, Velkých Opatovice, Boskovic a Brna. Tento spoj využívala řada lidí a byl ze dne na den zrušen. Díky včasné aktivitě společně se starosty Malé Hané se podařilo ve spolupráci s Jihomoravským krajem přímé spojení do Brna částečně obnovit. V neposlední řadě se věnuji také památkám a památkové péči. V Senátu jsem uspořádala velkou konferenci, kde jsme otevřeli několik oblastí, které je třeba řešit kromě komplexní novely zákona o státní památkové péči. Jedná se o problematiku „hledačů“ s detektory. Pokud bych mohla navázat v Senátu, tak by to byla i tato oblast, která je velmi důležitá

Dalším tématem je oblast školství. Intenzivně komunikuji s mateřskými školami a dětskými skupinami a uspořádala jsem řadu kulatých stolů a seminářů. V době předkládané novely zákona o dětských skupinách jsem se snažila zachovat dětské skupiny i pro děti starší tří let. Bylo to hodně složité, ale i díky zkušenostem z obvodu jsem dokázala argumentovat protichůdným hlasům. Za velký úspěch považuji zřízení Mezirezortní skupiny pro předškolní vzdělávání, která propojuje MŠMT a MPSV. O to jsem usilovala na základě názorů z praxe. Podařilo se také uspořádat seminář zaměřený na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a přizvat k diskuzi zástupce mateřských škol a odborných institucí za předškolní vzdělávání, což bylo velmi kvitováno. V další oblasti se podařilo zařadit Keramiku – kameninu na Letovicku a Kunštátsku na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oslovila mě ředitelka Masarykovy školy Letovice a jsem moc ráda, že se dílčí krok v oblasti řemesel podařil. V životním prostředí se senátorka věnovala zejména oblasti čistíren odpadních vod obecně a pak také pro specifickou oblast Moravský kras.

Ve volném čase se ráda věnuji svým čtyřem vnoučatům, se kterými je radost trávit chvíle venku i doma. Pokud mám chviličku času pro sebe, tak se ráda začtu do zajímavé knížky.

Vážení přátelé, spoluobčané,

šest let v Senátu jsem nepromarnila a dovoluji si Vás požádat o Vaši podporu a Váš hlas v senátních volbách 23. -24. 9. 2022. Děkuji Vám.

Politik musí jít k lidem a ne naopak.

Ing. Jaromíra Vítková

Zadavatel/zpracovatel: koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09