Výstava Kardinál Tomáš Špidlík Z celého srdce

17. 09. 2019

Dne 8. října 2019 bude v Senátu Parlamentu České republiky zahájena výstava Kardinál Tomáš Špidlík (1919-2010) Z celého srdce

V prosinci 2019 uplyne 100 let od narození nejvýznamnějšího boskovického rodáka, světoznámého teologa Tomáše kardinála Špidlíka.

K této příležitosti připravilo Muzeum regionu Boskovicka společně s paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou a Centrem Aletti  výstavu Kardinál Tomáš Špidlík (1919-2010) Z celého srdce. Záštitu nad výstavou převzala senátorka Ing. Jaromíra Vítková a olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Výstava přiblíží život a dílo T. Špidlíka nejen prostřednictvím fotografií a biografie, ale také citáty z jeho díla a ukázkami výtvarných děl, jež komentoval nebo sám inspiroval. V Senátu Parlamentu ČR výstava potrvá do 4. listopadu 2019. V rozšířené verzi bude výstava prezentována od 5. prosince 2019 v Muzeu regionu Boskovicka a v roce 2020 bude putovat po České republice. Na putovních realizacích výstavy se budou podílet Centrum pro kulturu Arcidiecéze Olomoucké a Ústav pro studium totalitních režimů. V italské verzi bude uskutečněna v Orientální ústavu v Římě pod patronací českého velvyslance při Svatém stolci. Výstavu připravil kurátor Jiří Šťasta, odborným konzultantem byl prof. Dr. Richard Václav Čemus SJ. Její realizaci podpořili Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj, Arcibiskupství olomoucké, Biskupství brněnské, Velvyslanectví ČR při Svatém stolci. 

Kardinál Tomáš Špidlík SJ byl nejvýznamnějším českým teologem žijícím v zahraničí, světově proslulým znalcem spirituality křesťanského Východu, významným představitelem ekumenického úsilí a uznávaným reprezentantem a propagátorem české kultury. Celý svůj život zasvětil mimořádnému badatelskému úsilí na poli studia a praktické služby pro jednotu křesťanů. Za tyto své zásluhy byl papežem Janem Pavlem II. v roce 2003 jmenován kardinálem. Nejvýraznějším rysem jeho osobnosti byla mimořádná schopnost rozvíjení osobních styků a navazování přátelství. Je znám jako hluboká duchovní osobnost a rádce (v roce 1995 dává jako první Čech vůbec duchovní cvičení papeži Janu Pavlu II. a římské kurii). Uznání jeho vědecké práce a mimořádných lidských kvalit bylo vyjádřeno několikerými doktoráty honoris causa, v roce 1999 obdržel papežské vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice; Důležité bylo soukromé setkání kardinála Špidlíka s patriarchou Alexijem II. v Moskvě. V roce 2002 mu udělila Česká biskupská konference Řád sv. Cyrila a Metoděje za celoživotní dílo. Italský prezident Carlo Azeglio Ciampi mu dne 22. listopadu 2003 předal nejvyšší italské vyznamenání Za zásluhy o kulturu a umění. Dne 28. října 1998 jej český prezident Václav Havel vyznamenal za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva Řádem T. G. Masaryka. (http://www.aletti.cz/tomas-spidlik/?id=medailon).

Mgr. Dagmar Hamalová, Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace

tel. 602 249 400, hamalova@muzeum-boskovicka.cz 

Ing. Jaromíra Vítková, senátorka Parlamentu ČR

tel. 606 836 349, vitkovaj@senat.cz

 

fotografie