Podařilo se a co plánuji

20. 08. 2022 | Úspěchy a výhledy

SPLNĚNO!

 • záchrana dětských skupin a zachování horní hranice věku do zahájení povinné školní docházky
 • propojení ministerstva školství a práce v předškolním vzdělávání a zřízení pracovní skupiny pro společnou problematiku
 • urychlení přípravy a tím následně i budoucí realizaci nové silnice 43 (S73) a změnu návrhu střídavého 3pruhu v úseku Svitávka-Staré Město na bezpečnější 4pruhové uspořádání
 • posílení mobilního signálu ve venkovských oblastech
 • vyjednány dotace na čistírny odpadních vod v oblasti CHKO Moravský kras
 • podpora místních akčních skupin

 

CHCI

 • posílit roli polytechnického vzdělávání a zvýšit prestiž řemeslných oborů
 • nadále podporovat předškolní vzdělávání
 • věnovat úsilí památkové péči
 • chci pečovat o životní prostředí v souvislosti se změnami klimatu
 • pokračovat v úsilí urychlení realizace silnice 43 (S73) a řešit dopravu v regionu Boskovicka, Blanenska a Kuřimska

 

JAROMÍRA VÍTKOVÁ

 • Podílela se na přípravě 8 zákonů.
 • Účast na hlasování v Senátu 99,07 %
 • Zajišťovala 6 velkých petic.
 • Uspořádala desítky seminářů, kulatých stolů a konferencí.
 • Zpravodajovala 18 senátních tisků.
 • Každý rok pořádá charitativní či benefiční koncert.
 • Podporuje i finančně neziskové organizace, spolky, sportovní organizace i jednotlivce.
 • Každý rok zařídila vystoupení některého z regionálních hudebních souborů ve Valdštejnské zahradě
 • Připravila několik výstav regionálních umělců v historických prostorách Senátu.
 • Navštívila 35 zastupitelstev obcí, pravidelně navštěvuje setkání dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin.
 • Zasadila se o zhotovení památníku obětem totalitních režimů k 25. výročí Sametové revoluce (2014) v Boskovicích. Iniciovala realizaci památníku kardinála Tomáše Špidlíka v Boskovicích (2019).
 • Na půdě Senátu uspořádala v dubnu 2022 Slavnostní setkání malého fotbalu.

 

Veškeré aktivity můžete sledovat v sekci Co dělám