Témata

20. 08. 2022 | výhled

ŠKOLSTVÍ

Polytechnické vzdělávání

Důležité je nastavit dobré zázemí již v mateřských školách. Děti se učí rychleji a zvládají úkoly lépe, než si dokážeme představit. Šijí na šicích strojích, vyrábějí ze dřeva, šroubují, řežou pilkou a jsou někdy daleko šikovnější než dospělí. Propojit postupně polytechnické vzdělání na základní a střední školy je optimální řešení. Základní myšlenkou technického vzdělávání je dětem, žákům, studentů a jejich rodičům představit technické obory, tak aby se nejen zvýšil zájem o tyto obory, ale aby se zvýšila i manuální zručnost pro každodenní život. Zapotřebí je osvěta nejen rodičů, ale i široké veřejnosti. Společně s Masarykovou střední školou Letovice jsme se snažili vymyslet způsob větší osvěty polytechnického vzdělávání pro širokou veřejnost formou videí. Tento projekt, bohužel, ale zatím realizován nebyl. Rozvíjet manuální zručnost je třeba u všech žáků, ať ve finále budou právníky, učiteli nebo budou pracovníky ve výrobě.

  

Podpora předškolního vzdělávání: mateřských škol i dětských skupin

Dětské skupiny doplňují mateřské školy a představují pro rodiče možnost, kam umístit své děti, pokud se nedostanou do školky. Je to i významná pomoc malým obcím, které nemají desetimiliónové částky na stavbu mateřské školy, ale mohou za méně financí opravit prostor pro dětskou skupinu. Na tyto aktivity mohou získat dotace investiční i provozní. Senátorka Vítková se za ně postavila v době covidu i tehdy, když byla ohrožena jejich existence. „Předškolní vzdělávání chci podporovat i nadále,“ sděluje Vítková.

 

Podpora mateřských škol v době covidu

Mateřské školy se v době pandemie potýkaly s významným nedostatkem personálu a financí. Chyběly peníze na provoz, ale také na hygienické pomůcky a dezinfekci. „Předškolní vzdělávání i péči o děti v dětských skupinách považuji za naprosto klíčové, a proto je nezbytné poskytnout těmto institucím finanční, materiální i právní zázemí pro výkon práce nejen v době nouzového stavu,“ nechala se slyšet senátorka Jaromíra Vítková. Opakovaně také požadovala systémové řešení, které by předškolní vzdělávání začlenilo do celkové vzdělávací soustavy a poskytlo školkám tolik nezbytnou finanční podporu a větší samostatnost při rozhodování.

 

DOPRAVA

Silnice S73 (D43)

Senátorka Vítková se zasazuje o urychlení stavby nové silnice S73 (D43) mezi D1 a D35 již od doby svého působení na radnici v Boskovicích. Pravidelně pořádá setkání se zástupci dotčených měst, obcí, kraje, ŘSD, MD ČR, Policie ČR a projektových kanceláří. V současné době začíná předinvestice, realizace kruhového objezdu u Sebranic.  „Stejně tak jako u první etapy Bořitov-Svitávka jsem se zúčastňovala všech koordinačních porad, tak budu i pomáhat v další části severního úseku silnice. Je neustále třeba koordinovat dotčené orgány, které se podílejí na přípravě i realizaci stavby,“ říká senátorka Vítková.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Čištění odpadních vod

Čistírny odpadních vod jsou zejména pro menší obce a města velké téma. Asi nejpalčivější je problém s jejich financováním. „Kvůli malým rozpočtům je pro řadu obcí takový projekt nereálný a daleko přesahuje hranice jejich možností. Nová ministryně životního prostředí v srpnu představila možnosti dotací pro obce v CHKO Moravský kras. Dotace pro obce mimo chráněnou oblast budu dále sledovat,“ sdělila senátorka Vítková.

 

PAMÁTKOVÁ PÉČE

Péče o kulturní i regionální památky

Senátorka Vítková uspořádala na půdě Senátu konferenci, ze které vyplynula potřeba komplexní novely památkového zákona a další problémy, které si zaslouží samostatnou pozornost:  výše pokut za přestupky, nakládání s archeologickými nálezy apod. Těmto oblastem se chci věnovat i nadále. O památky se musíme dobře starat, aby byly zachovány i budoucím generacím,“ uvedla senátorka.

 

 

Senátorka Vítková pomáhá za hranicemi svého volebního obvodu

 

Pomoc Ukrajině

Společně s Orelskými jednotami Župy Krekovy a místními organizacemi KDU-ČSL uspořádala Jaromíra Vítková humanitární sbírku hygienických potřeb. Spojila se s neziskovou organizací Brno pro Ukrajinu a zajistila velkou dodávku plnou drogistického materiálu. Kromě přímé finanční pomoci se zapojila také do senátního projektu Daruj jídlo. Pomáhat se jí daří i v individuální rovině. „Pomohla jsem ukrajinské zubařce s dobrou praxí najít uplatnění u nás. Také jsem se spojila s podnikatelem, který chtěl zaměstnat ukrajinské ženy ve své firmě,“ upřesnila senátorka.

 

Benefiční koncert pro oběti tornáda

Senátorka Jaromíra Vítková zorganizovala benefiční koncert na podporu oblastí jižní Moravy poničených tornádem. Sbor BaczBand pod vedením Františka Bačovského koncertoval v srpnu v Boskovicích a celý výtěžek akce 27.150 Kč byl věnován farnosti Moravská Nová Ves na opravy škod po řádění tornáda.

 

Výlety pro děti z Hodonínska

Společně s podnikateli Okresní hospodářské komory Blansko zajistila Jaromíra Vítková dva jednodenní výlety pro děti z tornádem postižených oblastí jižní Moravy. První výlet pro děti mladšího školního věku se uskutečnil do Moravského krasu, druhý byl do obce Kořenec a do Westernového městečka v Boskovicích. Cílem akce bylo zajistit pomoc rodinám řešícím závažnou životní situaci a umožnit dětem, aby se odreagovaly a pobavily.