Senátorka Vítková kandiduje do Senátu za koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

31. 05. 2022 | kandidatura do Senátu

fotografie

 

 

Kandidátkou za koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) do Senátu za obvod Blansko je současná senátorka Ing. Jaromíra Vítková. V roce 2016 byla zvolena do Senátu ČR, kde působí jako místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, je také členkou Podvýboru pro sport a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

„Vystudovala jsem Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, pracovala jsem ve veřejné správě a věnovala jsem se oblasti životního prostředí. V 90. letech jsem se stala zastupitelkou města Boskovice a mezi lety 2002–2016 jsem zastávala post místostarostky. V roce 2012 jsem byla také zvolena do zastupitelstva Jihomoravského kraje, kde jsem působila dvě volební období. Na radnici v Boskovicích jsem měla v kompetenci oblasti dopravy, školství, rodinné politiky, neziskového sektoru, životního prostředí a další. V Senátu se věnuji zejména oblastem školství, památkové péče, životnímu prostředí, kultuře, dopravě a dalším tématům,“ uvádí senátorka. Své práci se aktivně věnuje jak v Praze, tak i ve svém regionu. Ráda se účastní společenských, kulturních, sportovních či charitativních akcí, které i sama organizuje.

 

Proč chcete kandidovat?

Rozhodnutí má dvě roviny. První je, že jsem si v Senátu práci osvojila, i kolegové v různých orgánech mi dávají možnost řešit věci ve smyslu zpravodajování ať už samotných zákonů či navržených usnesení Senátu. Uspořádala jsem řadu odborných kulatých stolů, seminářů, veřejných slyšení a konferencí, zapojila jsem se i do návrhů usnesení Senátu k různým problémům, ať už je to například mobilní signál, televizní signál, mateřské školy, problém Státního pozemkového úřadu a další.

Druhá rovina je, že jsem získala velkou podporu z místních organizací okresu Blansko, které mě nominovaly stejně jako okresní konference. K obhajobě mě vyzvalo i vedení KDU-ČSL. Získala jsem podporu koalice SPOLU, které si vážím.

Volební období od roku 2016 jsem nepromarnila. Motivací je moje okolí a lidé, se kterými se setkávám. V terénu jsem často a dostávám zpětnou vazbu, co se podařilo, co je třeba zlepšit a jaké nové podněty mohu řešit. To vše mi dává energii a budu ráda opět pracovat pro celý obvod Blansko, tedy Boskovicko, Blanensko a Kuřimsko.

 

Kterým tématům se Jaromíra Vítková věnuje a chce věnovat i nadále?

„Stěžejní je pro mě doprava a to nejen nová silnice 43 (73), ve které se angažuji již řadu let, ale jsou to také silnice II. a III. tříd, které jsou v mém obvodu ve velmi špatném stavu. Z věcí, které se podařilo vyjednat je částečné obnovení dopravního spojení Jevíčka, Velkých Opatovice, Boskovic a Brna. Tento spoj využívala řada lidí a byl ze dne na den zrušen. Díky včasné aktivitě společně se starosty Malé Hané se podařilo ve spolupráci s Jihomoravským krajem přímé spojení do Brna částečně obnovit. V neposlední řadě se věnuji také památkám a památkové péči. V Senátu jsem uspořádala velkou konferenci, kde jsme otevřeli několik oblastí, které je třeba řešit kromě komplexní novely zákona o státní památkové péči. Jedná se o problematiku „hledačů“ s detektory. Pokud bych mohla navázat v Senátu, tak by to byla i tato oblast, která je velmi důležitá,“ uvádí senátorka.

 

 Jakým dalším oblastem se hodláte věnovat?

„Dalším tématem je oblast školství. Intenzivně komunikuji s mateřskými školami a dětskými skupinami a uspořádala jsem řadu kulatých stolů a seminářů. V době předkládané novely zákona o dětských skupinách jsem se snažila zachovat dětské skupiny i pro děti starší tří let. Bylo to hodně složité, ale i díky zkušenostem z obvodu jsem dokázala argumentovat protichůdným hlasům. Za velký úspěch považuji zřízení Mezirezortní skupiny pro předškolní vzdělávání, která propojuje MŠMT a MPSV. O to jsem usilovala na základě názorů z praxe. Podařilo se také uspořádat seminář zaměřený na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a přizvat k diskuzi zástupce mateřských škol a odborných institucí za předškolní vzdělávání, což bylo velmi kvitováno. V další oblasti se podařilo zařadit Keramiku – kameninu na Letovicku a Kunštátsku na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oslovila mě ředitelka Masarykovy školy Letovice a jsem moc ráda, že se dílčí krok v oblasti řemesel podařil,“ uvádí senátorka Vítková, která se věnuje nejen školství, ale také životnímu prostředí.

V životním prostředí se senátorka věnovala zejména oblasti čistíren odpadních vod obecně a pak také pro specifickou oblast Moravský kras.

 

Co ráda děláte, když se najde chvilka volného času?

„Ve volném čase se ráda věnuji svým čtyřem vnoučatům, se kterými je radost trávit chvíle venku i doma. Pokud mám chviličku času pro sebe, tak se ráda začtu do zajímavé knížky,“ sděluje senátorka Vítková.

 

 

Bleskový výslech

Počet vnoučat 4 (2 holky a 2 kluci)

Kolik našlapete kilometrů za rok na kole? když je čas i 2000 kilometrů, letos 5

Jaké je vaše oblíbené jídlo? nejsem vybíravá, nejedla bych ústřice a mořské plody

Jakou žijící osobnost obdivujete a proč? prezidentku Čaputovou, vrcholná politika je pro nás ženy náročná, paní prezidentka svoji roli zvládá bravurně

Jaká je vaše nejoblíbenější kniha? Co život dal a vzal - Betty MacDonald

Jaké místo ve vašem volebním okrsku máte nejraději? Kaplička Otylka nedaleko Boskovic je vzpomínkou na moje dětství, má svoji atmosféru a kouzlo.

 

 

fotografie