Kardinál Tomáš Špidlík - Z celého srdce

25. 11. 2019 | kardinál Špidlík

V prosinci 2019 uplyne 100 let od narození nejvýznamnějšího boskovického rodáka, světoznámého teologa Tomáše kardinála Špidlíka. K této příležitosti připravilo Muzeum regionu Boskovicka společně s paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou a Centrem Aletti  výstavu Kardinál Tomáš Špidlík (1919-2010) Z celého srdce. Záštitu nad výstavou převzala senátorka Ing. Jaromíra Vítková a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Výstava přiblíží život a dílo T. Špidlíka nejen prostřednictvím fotografií a biografie, ale také citáty z jeho díla a ukázkami výtvarných děl, jež komentoval nebo sám inspiroval.

Tomáš kardinál Špidlík byl světově proslulým znalcem spirituality křesťanského Východu, významným představitelem ekumenického úsilí a reprezentoval a propagoval českou kulturu. Celý svůj život zasvětil mimořádnému badatelskému úsilí na poli studia a praktické služby pro jednotu křesťanů. Za své zásluhy byl papežem Janem Pavlem II. v roce 2003 jmenován kardinálem. Nejvýraznějším rysem jeho osobnosti byla mimořádná schopnost rozvíjení osobních styků a navazování přátelství.

„Tomáš kardinál Špidlík se stal nositelem Ceny Jihomoravského kraje v roce 2015 (in memoriam) jako osobnost, jejíž dílo, činnost a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu. Ve spolupráci s Orlem jednotou Boskovice jsem v tomto roce uspořádala řadu akcí: výstavy, vzpomínkové akce, koncerty, besedy a další. První vyvrcholení oslav se uskutečnilo v srpnu 2019 odhalením památníku pro kardinála Špidlíka v jeho rodných Boskovicích. Druhým vyvrcholením byla mezinárodní konference „Duchovní odkaz J.E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ“. Konference se konala v krásných historických prostorách – Hlavním sále Valdštejnského paláce. V rámci konferenci si měli účastníci možnost prohlédnout i výstavu Z celého srdce,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková.

Výstava Z celého srdce byla nejprve prezentována v Senátu Parlamentu ČR od 8. října do 4. listopadu 2019. U příležitosti státního svátku se dne 28. října 2019 uskutečnil Den otevřených dveří Senátu Parlamentu ČR, jehož součástí byla také výstava Kardinál Tomáš Špidlík – Z celého srdce. Více než 2500 návštěvníků zavítalo do sídla Senátu. Mimořádnému zájmu návštěvníků se těšila právě tato výstava. Výstava je nyní v pražském kostele sv. Ignáce

„V rozšířené verzi bude výstava zahájena vernisáží 5. prosince 2019 v 17:30 v Muzeu regionu Boskovicka, kde potrvá do 23. února 2020. V roce 2020 bude dále putovat po České a Slovenské republice,“ uvedla senátorka Vítková.

Výstavu připravil kurátor Ing. arch. Jiří Šťasta, odborným konzultantem byl prof. Dr. Richard Václav Čemus SJ. Na putovních realizacích výstavy se budou podílet Centrum pro kulturu Arcidiecéze Olomoucké a Ústav pro studium totalitních režimů. V italské verzi bude uskutečněna v Papežském orientálním ústavu v Římě pod patronací Velvyslanectví ČR při Svatém stolci. Výstavu dále podpořily Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj, Centrum Aletti, Arcibiskupství olomoucké, Biskupství brněnské. 

 

fotografie