Povedlo se Jaromíra Vítková v Senátu - sportovním klubům půjde až 1 mld. Kč

13. 05. 2020 | sport

Senát projednal na své schůzi dne 13. května 5 zákonů, které bylo nutno projednat ve zrychleném řízení ve stavu legislativní nouze. Jedním ze zákonů byl vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu. Zpravodajkou senátního tisku byla senátorka Ing. Jaromíra Vítková. Cílem navrhované změny je vytvoření podmínek pro zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti sportu prostřednictvím Národní sportovní agentury změnou rozsahu působnosti Národní sportovní agentury pro rok 2020.

„Návrh zákona umožňuje Národní sportovní agentuře poskytovat finanční podporu sportu ze státního rozpočtu již v roce 2020. Zúčastnila jsem se Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v Poslanecké sněmovně a komunikovala jsem s předsedou Národní sportovní agentury poslancem Milanem Hniličkou a také se sportovními kluby ve svém obvodu,“ uvedla senátorka Vítková.

Školského výboru v Poslanecké sněmovně dne 5. května 2020 se zúčastnil za Národní sportovní agenturu poslanec Milan Hnilička a za MŠMT náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže PhDr. Karel Kovář, Ph.D. Výbor schválil návrh zákona s pozměňovacím návrhem formulačního charakteru a následně plénum dolní komory na své 45. schůzi vyslovilo s předlohou souhlas.

„Na základě schválení tohoto zákona je Národní sportovní agentura připravena předložit návrh programu na zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti sportu. Dotačním titulem bude mít Národní sportovní agentura za cíl částečně pokrýt nutné náklady sportovních organizací a eliminovat tak výpadky jejich příjmů, které vznikly v důsledku krizových opatření. Ohledně nastavení dotačního programu komunikuji s předsedou Národní sportovní agentury. Program by měl být zaměřen na neziskové sportovní organizace, které vlastní sportoviště nebo je mají v dlouhodobém pronájmu. S ohledem na 1 mld. Kč, která bude uvolněna a s ohledem na dotační programy, které již v roce 2020 administruje MŠMT, je třeba dohlédnout, aby se některé dotace nepřekrývaly. Navrhla jsem doprovodné usnesení Senátu, ve kterém požaduji projednání návrhu dotačního programu v Podvýboru pro sport a vyhodnocení výsledků programu po jeho ukončení,“ doplnila senátorka Vítková.

Senát na své schůzi dne 13. května 2020 navrhovaný zákon přijal a současně schválil i doprovodné usnesení.

 

tisková zpráva senátorky Jaromíry Vítkové

 

fotografie

fotografie