Odstraníme dluhové pasti

23. 05. 2018 | občané

Seminář na téma Odstraníme dluhové pasti, který uspořádala v Senátu 1. místopředsedkyně Miluše Horská, přinesl řadu názorů a příkladů ze života mnoha dlužníků a jejich rodin. Sama z praxe na radnici v Boskovicích vnímám tuto oblast jako velmi problematickou.

Na semináři vystoupil ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán s informacemi o novele insolvenčního zákona. Dnes řada dlužníků na úhradu dluhů zase sahá po půjčce nebo úvěru, a tak se stále dluhy zvyšují. Lidé propadají beznaději, a to nejen dlužníci, ale jsou ohroženy i jejich rodiny, staří rodiče. Proto se uvažuje o změnách např. časového úseku pro oddlužení, výše procenta pro úhradu dluhů, atd. Nejedná se o odpuštění, ale dlužník musí být „potrestán“ tak, aby to bylo adekvátní k trestům v jiných oblastech.

 Poslanec Marek Výborný doplnil, že dlužníky nejsou jen fyzické osoby, ale i obce, družstva, apod. V závěru řízení soud bude posuzovat snahu dlužníka činit maximum k navrácení dluhů. Dále je nutno vnímat, zda jde o osoby pobírající starobní či jiný důchod, jakého jsou stáří, zda mají hendikep.

Důležitá je i prevence a osvěta. Není dobré, pokud rodiny využívají půjček na dovolenou nebo dárky. A tyto půjčky nabízí bankovní i jiné ústavy formou reklam i ve veřejnoprávních mediích.

Podle Zdeňka Strnada (Krajský soud v Českých Budějovicích) je třeba zjednodušit agendu oddlužení. Případů ročně přibývá, starých neubývá a nepřibývá ani pracovníků soudu.

V diskuzi zaznělo mnoho příběhů z praxe, mimo jiné vystoupila i JUDr. Marta Šosová z Oblastní charity Blansko, která pomohla v několika případech, se kterými se na mne obrátili občané města.

fotografie

23. 5. 2018

Ing. Jaromíra Vítková, senátorka