Hanin kufřík připomněl dívku, která se nevrátila...

18. 05. 2019 | židovská tematika

V sobotu 18. 5. 2019 v 17.00 hodin proběhla v kině Panorama filmová projekce Hanin kufřík, příběh dívky, která se nevrátila. Šlo o první z cyklu projekcí a diskusí pořádaných spolkem Metaculture, z.s., který zde zastupoval a představil krátkým filmovým šotem Daniel Dvořák. Po něm zavzpomínala na boskovické židovské obyvatelstvo, které se stalo objetí holokaustu, senátorka Jaromíra Vítková, která si vzala za své záštitu nad tímto projektem. Před samotným promítáním vystoupil jako host bývalý ministr kultury a příbuzný osob, kterých se dokument týkal Daniel Herman. Pak již následovala samotná filmová projekce kanadského dokumentu Svědectví Hanina kufříku, který pojednával o Haně a Jiřím Bradyových a japonské učitelce. Ta se pokoušela vysvětlit dětem, jak špatný byl holokaust, kterého se Japonsko dopouštělo na okupovaných územích za 2. světové války vůči nejaponskému obyvatelstvu a bylo daleko hrůznější, než to, kterého se dopouštěli Němci.  Promítání se zúčastnili i zástupci skautů, kteří tím vzdali čest Jiřímu Brady.

Po filmu se pak uskutečnila diskuze, kde se diváci obraceli s dotazy na pana Hermana, a to nejen na téma holokaustu a jeho strýce a tetu Bradyovi, ale i na problematiku uprchlictví nebo kulturu. Na závěr věnoval přítomným svoji brožurku Hvězdy na temném nebi září jasněji a byl spolu s panem Dvořákem pozván na Muzejní noc, která probíhala v Muzeu regionu Boskovicka.

Fotografie a text Monika Šindelková

zdroj: www.boskovice.cz

 

fotografie

fotografie