Rozhovor s Jaromírou Vítkovou pro Deník

01. 09. 2022 | Jaromíra Vítková - rozhovor

Paní senátorko, blíží se konec vašeho šestiletého mandátu. Z čeho máte za tu dobu největší radost?

Radost mám z toho, že mohu pomáhat ve svém senátním obvodu obcím, neziskovým organizacím, školám, podnikatelům, zemědělcům, ale i jednotlivcům. Ve školství si velmi cením toho, že se konečně podařilo po dlouhé době intenzivní práce prosadit zřízení pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a péči. Podařilo se zachránit dětské skupiny. Obcím pomáhám například v oblasti nedostatečného mobilního a televizního signálu. Hodně jsem řešila životní prostředí a čistírny odpadních vod. Jsou to jen příklady, je toho ve skutečnosti mnohem víc.

 

Co konkrétně se Vám podařilo v rámci životního prostředí?

Čistírny odpadních vod jsou zejména pro menší obce a města problematické. Asi nejpalčivější je problém s jejich financováním. Kvůli malým rozpočtům je pro řadu obcí takový projekt nereálný a daleko přesahuje hranice jejich možností. Nová ministryně životního prostředí v srpnu představila možnosti dotací pro obce v CHKO Moravský kras. Již jsou spuštěny výzvy a ministerstvo připravilo tzv. výhodnou půjčku, kde je 1 % úrok, který se počítá až od kolaudace projektu. Dotace pro obce mimo chráněnou oblast budu dále sledovat.

Věnujete se také dopravě. Jaký je aktuální stav nové rychlostní silnice S73 mezi Brnem a Svitavami?

Takzvanou předinvesticí je realizace kruhového objezdu pod společností ALPS směr Boskovice. Povolení stavby, výkupy pozemků a výběr dodavatele se očekává na podzim a termín realizace je jaro 2023. Minulý rok jsem hodně bojovala za čtyřpruh silnice S73(D43) v úseku Svitávka-Moravská Třebová.  Začátkem roku jsem jednala s ministrem dopravy, který prověřil návrh Centrální komise MD ČR pro třípruhové uspořádání, které vydala. Připojily se ke mně obce i podnikatelé a společně jsme zaslali řadu argumentů pro 4pruh. Moje snaha se vyplatila a v úseku Svitávka-Moravská Třebová to bude silnice 4pruhá. Dobrá věc se podařilo, podpoří podnikání v našem regionu a v budoucnu to určitě ocení i další generace.

Není tajemstvím, že budete na podzim kandidovat znovu. Proč jste se tak rozhodla?

Práci v Senátu jsem si osvojila, moje účast na hlasováních je 99,07 %. Kolegové v různých orgánech mi dávají možnost být zpravodajem zákonů či navržených usnesení. Nominovala mě místní organizace KDU-ČSL Boskovice a dalších více jak třicet místních organizací z  okresu Blansko. Dostala jsem důvěru od okresního výboru i konference a vedení strany, a toho si velmi vážím. Je to práce, která mě naplňuje a udělám vše proto, abych své voliče nezklamala.

 

 

medailonek

Jaromíra Vítková se narodila a žije v Boskovicích. V 90. letech se stala zastupitelkou města Boskovice a mezi lety 2002–2016 působila jako místostarostka. V roce 2012 – 2020 působila v zastupitelstvu Jihomoravského kraje. Od roku 2016 Vás zastupuje v Senátu. Podařilo se v rámci působení v Senátu zachránit dětské skupiny, propojit MŠMT a MPSV v předškolním vzdělávání, urychlit přípravy a realizaci nové silnice S73 a změnu návrhu střídavého 3pruhu v úseku Svitávka-Staré Město na bezpečnější 4pruhové uspořádání, posílit mobilní signál, prosadit zahrádkářský zákon, vyjednat dotace na čistírny odpadních vod v oblasti CHKO Moravský kras.  Dlouhodobě podporuje neziskové organizace a spolky, zvláště ty, které pracují s dětmi a mládeží. Prosazuje poctivou, odpovědnou a vstřícnou politiku. V Senátu chce řešit dopravu, životní prostředí, školství a ochranu památek.

 

 „Vše dělám s láskou k lidem v regionu našeho společného domova.“