Senátorka Vítková společně s Orlem jednotou Boskovice odhalili desku na památku židovským občanům v Boskovicích

13. 03. 2022 | židé

 „Letos si připomínáme 80. výročí tragické události odsunu židovského obyvatelstva města Boskovic. Při této příležitosti jsme se společně s Orlem jednotou Boskovice zasadili o vyhotovení pamětní desky deportovaným občanům Boskovic na vlakovém nádraží. Deska bude důstojnou připomínkou této tragické události,“ uvádí senátorka Vítková.

 

Desku vytvořilo Kamenictví Mgr. Šárka Přikrylová a je vyhotovena z černé žuly a nad nápisem „Památce 458 židovských občanů Boskovic a okolních obcí deportovaných z tohoto nádraží ve dnech 14. a 15. března 1942“ je dobová fotografie z archivu Muzea regionu Boskovicka.

 

„Občané města Boskovice si každoročně tyto tragické události připomínají setkáním, besedami a společným průvodem se svíčkami na místní nádraží. Zde v roce 1942 museli židovští občané nasednout do vlaku a byli odvezeni do koncentračních táborů. Na nádraží bývalo provizorně připravené pietní místo, kam mohli účastníci pokládat svíčky a květiny. Společně s Markem Říhou, jednatelem spolku Chornický železniční klub, jsme rozvinuli myšlenku vyhotovení stálé připomínky. Pamětní deska bude důstojnou připomínkou. Vytvoření pamětní desky podpořil Jihomoravský kraj a Orel jednota Boskovice,“ sděluje senátorka Vítková.

 

Slavnostní odhalení proběhlo v neděli 13. března. Na úvod si připravila proslov senátorka Jaromíra Vítková, která se dotkla nejen tragických událostí z roku 1942, ale také zmínila aktuální situaci na Ukrajině. Důstojný program doplnili hudebně pedagogové ZUŠ Boskovice, dále vystoupila Dagmar Hamalová, kronikářka města Boskovice a autorka Šárka Přikrylová. Samotného aktu odhalení za hudebního doprovodu se chopili společně skauti a senátorka Vítková se starostou Orla jednoty Boskovice Jaroslavem Vítkem. Položili květiny a dále mohli účastníci uctít památku symbolickým položením kamínků pod památník, což je židovský zvyk. V závěru zazněla z úst předsedy Židovské obce Brno Jáchyma Kanarka modlitba.

 

„Tragédii z roku 1942 si připomínáme v době, kdy v Evropě zuří válka na Ukrajině. Proto každá připomínka agrese vůči demokracii, míru a svobodě je na místě,“ uzavřela Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie