Malé petice v Senátu

09. 05. 2018 | petice

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (§ 1 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním).

V Senátu se peticím věnuje Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Ve Výboru působí Ing. Jaromíra Vítková, senátorka za obvod Blansko. Právě tento Výbor posuzuje, zda podání splňuje veškeré náležitosti. O všech přijatých peticích podává Výbor Senátu zprávy. Pokud je pod peticí podepsáno více jak 10 000 občanů, jedná se o tzv. „velkou petici“ a po provedeném šetření je její projednání zařazeno na nejbližší schůzi Senátu.

Petice s nižším počtem podpisů jsou tzv. „malé petice“. „Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice mi bylo svěřeno do kompetence hned několik malých petic. Dvě petice se týkaly problematiky dálnice D43, kterou intenzivně řeším: Předložení doplněné Petice požadující realizaci dálnice D43 jako obchvat celého Brna a Petice na podporu přípravy a realizace D43. Další petice se věnovala mateřským školám:  Petice – zrušení povinností obcí přijímat dvouleté děti do mateřských škol,“ uvedla Vítková.

Ke každé petici je stanoven její tzv. „zpravodaj“, který se snaží zjistit všechny potřebné informace k tomu, aby mohl poté informovat jednak výbor a u velkých petic i plénum Senátu. „ Malé petice mají také svůj význam a jsou patřičně projednány. Zpravodaj poté informuje výbor, který k peticím zaujme své stanovisko,“ upřesnila Vítková. 

„Petice, které se týkají dálnice D43 jsem dostala na starost, protože jsem v únoru v Senátu sama za petiční výbor předala Petici na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Tato problematika není vůbec jednoduchá a je potřeba vše důkladně projednat. Proto jsem se s každým zástupcem za malou petici k D43 zkontaktovala, abych zjistila podrobnější informace. Co se týče petice k mateřským školám, tam je upozorňováno na novou povinnost pro obce přijmout dvouleté děti do mateřské školy, která vyplývá ze zákona. V prvé řadě se domnívám, že děti mladší tří let by měly, pokud je to jen trochu pro rodinu možné, zůstat s maminkou nebo s tatínkem. Druhé důležité hledisko je, že v současné době jsou však mateřské školy naplněné a na výstavbu nových škol nebo přístavby stávajících škol nemají obce finanční prostředky. Problematika mateřských škol je mi velice blízká a se zástupkyní petentů jsem se sešla osobně v Senátu. Nyní budou projednané petice zařazeny na schůzi Výboru,“ vysvětlila Vítková.

 

 

Petice na podporu přípravy a realizace D43 byla projednána v regionální kanceláři v Boskovicích dne 4. 5. 2018.

Petice – zrušení povinností obcí přijímat dvouleté děti do mateřských škol byla projednána v kanceláři Senátu ČR 9. 5. 2018.

 

Datum: 10. 5. 2018