Památný den sokolstva 7. 10. 2019 Svitávka

10. 10. 2019 | akce

Datum 8. října bylo zvolena za Památný den sokolstva jako připomínka tragických událostí v roce 1941. Tehdy byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. "sokolské akci", v noci ze 7. na 8. října 1941, gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří "ještě byli na svobodě". Byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo.

Proto, vždy v podvečer 7. října uctíváme jejich památku symbolickým pouštěním lodiček se svíčkou, kterou již šestým rokem podpořila i naše sokolská jednota. 

V letošním roce jsme se zapojili také do celorepublikové akce "sokolské kameny zmizelých". Kameny zmizelých mají připomínat všechny oběti nacistické perzekuce. Jedná se tak nejen o židovské obyvatele, kteří zahynuli v rámci holokaustu, ale i civilisty, účastníky odboje, vojáky a další. Kámen, ve formě mosazné dlažební kostky umístěné v chodníku před budovou školy, je věnován Františku Řepkovi, který byl župní náčelník, člen cvičitelského sboru, knihovník, ředitel zdejší školy a obecní a okresní zastupitel. Jeho odkaz si můžeme neustále připomínat v podobě sokolovny, postavené v roce 1927, na jejímž zbudování měl největší zásluhu. Organizoval vystoupení sokolského divadla a pěveckého sboru, různá veřejná vystoupení, tělovýchovné akademie a sám hrál loutková představení pro děti. Penězi získanými z těchto akcí splácel půjčku na samotnou stavbu. Za svoji činnost byl 8. října 1941 zatčen gestapem, převezen na výslechy do Brna a později do koncentračního tábora v Osvětimi, kde byl 15. února 1942 umučen.

Pozvání na slavnostní odhalení sokolského kamene zmizelých přijala paní senátorka Jaromíra Vítková a vedení sokolské Župy krále Jiřího.

Milým překvapením byla návštěva vnoučat Františka Řepky - Zdeňka Řepky a Nadi Skořepové. Ze zahraničí přicestoval i zasloužilý sokol Josef Dvořáček s dcerou, který byl žákem Františka Řepky.

Po slavnostním odhalení kamene následovalo tradiční - "Pouštění lodiček" v parku u vily.

T.J. Sokol Svitávka

Svitávecké listy - říjen 2019

 

fotografie

fotografie