Porodní asistentky by měly mít lepší pozici

05. 03. 2020 | porodní asistenkty

V moderním porodnictví má porodní asistentka stále více prostoru. Provází rodičku celým procesem a řada kroků, která byla dříve na lékařích, přechází právě na porodní asistentky. V současnosti se odborníci spolu s politiky snaží v tomto duchu také o úpravu legislativy.

O pozici porodních asistentek se právě v uplynulých týdnech vedla debata i v senátu a je připravován návrh zákona na ustanovení jejich profesní komory.

“Protože budou mít jakési zastřešení, budou mít přesně definované svoje povinnosti, ale i práva. Rozhodně tohle rozvrstvení jednotlivých úkolů bude moci potom mít dopad i na pacientky nebo maminky, které jdou k porodu.” Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) senátorka

O potřebě zvýšit prestiž a posílit pozice porodních asistentek v moderním porodnictví nepochybují ani ti největší odborníci v příslušném oboru a v rámci aktuální legislativy se to snaží praktikovat už nyní.

“V téhle fázi jsou porodní asistentky velice erudované, vysokoškolsky vzdělané a mají plnou erudici v té dané subspecializaci, které se chtějí věnovat celý svůj život. Díky tomu dosáhnou tak velké odbornosti v rámci fyziologického porodnictví, že jim mnohdy nelze ani konkurovat. Právě segment fyziologického porodnictví, kdyby přešel postupně do rukou porodních asistentek, tak by to bylo jedině dobře.” Vít Weinberger přednosta, Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno

To vše ale záleží na právních úpravách - zda bude asistentkám umožněno podávat léky, indikovat třeba epidurální analgezii, což při současné legislativě mohou pouze lékaři.

“Má to spoustu tady těchto praktických problémů, které bude nutné vyřešit, ale myslím si, že celospolečensky ten tlak je, a to jak tedy z té laické veřejnosti, tak i z té odborné. My rozhodně nejsme proti, a proto to na naší klinice i děláme.” Vít Weinberger přednosta, Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno

Podobně jako ve Fakultní nemocnici na tento problém nahlíží i zřizovatelé městské nemocnice Milosrdných bratří.

“My chceme vlastně udělat takzvané centrum porodní medicíny tak, aby mohly přicházet ženy se svými porodními asistentkami. Už dnes je to prostředí, jakým způsobem se rodí v Nemocnici Milosrdných bratří, velice příjemné a přívětivé pro rodičku.” Petr Hladík 1. náměstek primátorky, město Brno 

Předkladatelé příslušného zákona o porodních asistentkách se domnívají, že kromě posílení pozice této zdravotnické profese povede změna legislativy i ke snížení určité části domácích nekontrolovaných porodů bez přítomnosti odborného pracovníka. Zda tomu tak opravdu bude, ukáže budoucnost.

Pavel Štěpánek, TV Brno 1

TV Brno 1 Porodní asistentky by měly mít lepší pozici