Senát se zabýval problematikou televizního signálu

11. 05. 2022 | televizní signál

Senát projednával problematiku kvality příjmu televizního signálu DVB-T2. Usnesení předkládané v rámci Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova zpravodajovala senátorka Jaromíra Vítková, která si situaci ve svém obvodu zmapovala.

„Obrátili se na mě občané i starostové obcí se stížnostmi na problém s kvalitou televizního signálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o celorepublikový problém, začali jsme to řešit v rámci Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a přizvali jsme si k tomu i odborníky, kteří v této oblasti pracují. Bohužel, při přechodu na standard DVB-T2 v roce 2020 došlo na řadě míst ke zhoršení televizního signálu. V rámci šetření, které jsem si v obvodu udělala, se problém týká více jak dvacítky obcí,“ sděluje senátorka Vítková.

Komise pro rozvoj venkova na své schůzi navrhla usnesení, které následně Senát schválil na svém jednání ve středu 11. května. Senát vyzývá ministra průmyslu a obchodu a vládu k rychlému řešení špatného televizního signálu a přidělení mezinárodně zkoordinovaných kmitočtů do současných jedno-frekvenčních sítí. „Dále jsme žádali, aby ministr průmyslu a obchodu do konce června informoval o přípravě a realizaci přijatých opatření vedoucí ke zlepšení televizního signálu. Vyzýváme vládu, aby aktivně bojovala za zachování zemského digitálního televizního vysílání ve stejném rozsahu celoplošných vysílacích sítí i po roce 2030. Chceme zachovat tuto veřejnoprávní službu a budou se muset zvýšit i finance do této oblasti,“ sděluje senátorka Vítková

V problémových lokalitách musí situaci řešit například satelity nebo kabelovou televizí. Na zhoršený příjem televizního signálu má vliv řada faktorů. Jedná se o konfiguraci terénu, inverze na podzim a na jaře. Dále existuje více signálů z různých vysílačů a tím dochází k rušení. Rušení ze strany zahraničních vysílačů je v příhraničních oblastech, například Jesenicko, Mikulovsko, oblasti sousedící se Slovenskem a Šumava.

„Televize je důležité médium pro získávání informací a to zejména pro starší občany. Chtěla bych zmínit ještě krizové situace a výjimečné stavy. Když se stane nečekaná událost, je třeba mít záložní variantu. Pokud by byly tendence postupně rušit pozemní televizní vysílání v České republice, neměli bychom variantu v době nečekaných událostí, a to je špatně. Pokud se něco stane, mobilní sítě jsou hodně vytížené a nelze se spoléhat jen na ně. Pozemní televizní vysílání má vysokou kvalitu i během krizových situací a neomezený počet diváků. V neposlední řadě je třeba také zvážit sociální dopady zejména na venkovské oblasti,“ doplňuje Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové