Města a odborníci diskutovali o dostavbě klíčových staveb, bezpečnosti i efektivní údržbě komunikací

26. 06. 2021 | doprava

Brno, 25. června 2021  Palčivým tématem v rámci dopravy na území Jihomoravského kraje je dlouhé čekání na zásadní dopravní stavby a také špatný stav silnic druhých a třetích tříd. Nejen o těchto problémech diskutovali na 11. ročníku Setkání u kulatého stolu na téma Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci v JMK zástupci ministerstva dopravy, jihomoravských obcí i odborných firem. Na programu diskuze byla také opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy. Akce se konala za podpory statutárního města Brna.

Faktorů ovlivňujících bezpečnost silničního provozu je hned několik. Jak na setkání zaznělo, patří mezi ně třeba stav a údržba komunikací, jejich součástí a příslušenství, úroveň a kvalita veřejného osvětlení a také třeba moderní technologie v dopravě. To potvrdil také Michal Sedlák, místopředseda představenstva společnosti GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, která byla generálním partnerem celého setkání u kulatého stolu.

„Jedním z vlivů pandemie bylo částečné omezení dopravy a tím i její zklidnění. Nyní se situace vrací k normálu – v tomto případě to však není nic, co nás může těšit. Po pandemii se situace na vozovkách prudce zhoršila. Řidiči jezdí rychleji, agresivněji a vyvolávají kolize,“ komentuje Michal Sedlák. „Pauzu v období pandemie jsme využili k vývoji nových technologií a naše zařízení – inteligentní ukazatel rychlosti – jsme po stránce prevence rozšířili o nové funkcionality a moduly. Účinnost zklidnění dopravy jsme tak zvýšili z 80 % na 95 %. Zjistili jsme, že velmi silný psychologický efekt má zobrazení registrační značky spolu s nápisem „ZPOMALTE“. Tím jsme docílili snížení rychlosti. Jelikož jsme ale v Česku, je nutné podporovat i represivní prvky. Výhodou tohoto nového systému je pak komunikace mezi represivním prvkem a daným zařízením a výměna informací. Tento systém je tedy možné v první vlně nasadit jako preventivní a na základě dat jej poté rozšířit jako represivní,“ uvedl Sedlák s tím, že se navíc ukázalo, že velmi efektivní je co nejrychlejší vybavení přestupku. Když výzva odejde druhý den, řidič třetí den zaplatí a křivka zklidnění se pak prudce změní. Pokud nedojde k tak rychlému odeslání výzvy, křivka změny se protahuje.

Klíčové dopravní stavby

Řeč byla také o významných dopravních tazích na území kraje. Stav na silnici I/43 komentovala senátorka Ing. Jaromíra Vítková. „Situace je velmi napjatá. Kapacitně komunikace dlouhodobě nedostačuje, přitom Boskovice a Boskovicko jsou velmi navštěvované lokality. Nejenom v rámci turistiky, ale je zde řada podnikatelů, které potřebují dovážet materiál a vyvážet výrobky. Řada lidí jezdí do Brna do práce, děti do škol. Tato situace bude lepší, pokud se podaří vybudovat novou silnici, která pravděpodobně nebude mít již označení 43 ale 73. Do té doby než se to podaří, postupujeme díky ŘSD určitými úseky. Jedním z nich bude okružní křižovatka u Sebranic, která by měla poté navázat na projektovou dokumentaci 73. V současné době vyřeší nepříjemnosti všech, kteří odbočují z Boskovic a Boskovicka na Brno.

O aktuálním vývoji v přípravě dostavby dálnice D52 informoval Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy ČR. „V otázce dálnice D52 se budeme snažit o další kroky, tak abychom zrychlili celý proces přípravy, co nejvíce to bude možné. Chceme některé úseky sloučit, tak aby to byly delší ucelené úseky a připravit jim společnou dokumentaci, která by byla podkladem pro jedno společné řízení a pro společné rozhodnutí. Máme na to dobrou kondici z hlediska projektové přípravy, máme dokumentace i v podrobnějším režimu na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Z hlediska procesu tuto možnost máme a podkladem je tomu existující novela zákona 416/2009 o zrychlené výstavbě dopravní infrastruktury,“ uvedla Sosna.

Trendy směřují k preventivní údržbě vozovek

V předchozích letech byla situace taková, že bez pomoci systémů hospodaření se opravovalo neopravitelné. Mezitím úseky komunikací, které bylo možné opravit, se také staly neopravitelnými. „Přitom včasná diagnostika i velmi drobných poruch na vozovce mlže pomoci k tomu, že se údržba provede zavčas a nemusí bát drahá. Existují například různé nátěrové technologie, které vozovku udrží na další dva tři roky a v konečném důsledku se to vyplatí a zároveň to samozřejmě zvýší komfort uživatelů komunikace,“ vysvětlila Marie Filakovská, ředitelka divize ve společnosti VARS Brno.

Účastníci setkání u kulatého stolu dále řešili železniční stavby, také třeba infrastrukturu vodních cest v kraji. Tématem, které starostům přidělává vrásky, jsou pak mimo jiné objížďky přes jejich obce při opravách komunikací prvních tříd. Výzvou do budoucna pro řešení problémů jihomoravské dopravy je tak urychlení přípravy významných staveb, stejně tak jako oprav vozovek druhých a třetích tříd.

 

zdroj: moravskehospodarstvi.cz

 

videoprezentace