Dopis ministrovi dopravy k silnici 43

03. 05. 2021 | doprava

V Boskovicích dne 3. 5. 2021

Vážený pane ministře,

dne 13. 4. 2021 jste reagoval na můj dopis ohledně přípravy nové kapacitní silnice I/43. Ujistil jste mě, že vše probíhá s největší pečlivostí a v zájmu co nejširšího okruhu zainteresovaných stran. Obdržela  jsem neoficiální informaci, že Centrální komise MD v minulém týdnu schválila Technicko - ekonomickou studii na „I/43 Svitávka - Staré Město“. Bohužel, pro mě trochu nepochopitelně v kategorii vystřídaného 3pruhu (S15,25/110), tzn., že silnice I/43 nebude do budoucna 4pruhová. Jeví se mi nepochopitelné a účelové, že MD ČR téměř 2 roky připravovalo tuto studii, aby zamítlo 4pruhovou realizaci, která je pro nás tak důležitá. Chápu, že v našem území nemusí být dálnice, kde je povolena rychlost 130 km/h, ale nezbytné je, aby doprava byla plynulá a bezpečná a nedocházelo k vytváření kolon.

Vážený pane ministře,

pravidelně se zúčastňuji všech pracovních setkání s projekčními kancelářemi, s odborníky za životního prostředí, vlastníky toků, se zástupci samospráv apod. U jednotlivých variant TES byly vyčísleny finanční náklady vč. ekonomického hodnocení, a proto se pravděpodobně Centrální komise MD rozhodla pro výše uvedenou variantu. Domnívám se, že tento pohled je krátkozraký a využiju svého vlivu a výborné spolupráce se starosty dotčeného území, abychom společně dosáhli řešení 4pruhové silnice. Rozhodnutí CK MD je pro mě o to víc zarážející, kdy podle neoficiálních informací vím, že všechny varianty v TES se ukázaly ekonomicky rentabilní.

Věřím, vážený pane ministře, že rozhodnutí CK MD ze své pozice prověříte, protože toto rozhodnutí má obrovské dopady do přípravy této pro naši oblast tak důležité pozemní komunikace.  

S úctou a pozdravem

 

 

Ing. Jaromíra Vítková