Beseda nabídla možná řešení na I/43

14. 03. 2019 | doprava

Černá Hora * Silnice I/43, která je hlavním tahem mezi Brnem a Svitavami, je dlouhodobě černou můrou řidičů a místem častých dopravních nehod. Úlevu by do budoucna měla přinést stavba rychlostní komunikace či dálnice, přípravy k realizaci se postupně posouvají. V pondělí 4. března hostila Černá Hora již třetí besedu na téma aktuálních příprav stavby a také variant odstranění závad na současné sinici I/43.

Besedu pro odbornou i laickou veřejnost pořádala senátorka Jaromíra Vítková, společně se spolkem Naše voda, z.s. a městysem Černá Hora. Právě boskovická senátorka patří mezi nejaktivnější osoby snažící se postupnými kroky posouvat důležitou stavbu kupředu. A to jak jednáním s řadou institucí, ale také například peticí, která zajistila její projednání na půdě Senátu. A v této činnosti pokračovala také v průběhu tohoto roku. „V Senátu jednal 14. února Podvýbor pro energetiku a dopravu za účasti řady dotčených organizací. Ministr dopravy D43 nazval velkým tématem a souhlasil s tím, že komunikace má doplnit celorepublikový systém. V úterý 26. února jsem se zase zúčastnila prezentace výstupů Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno. Na obou setkáních zazněly důležité informace k D43,“ uvedla senátorka Vítková.

S aktuálním stavem tak spolu s dalšími odborníky z řad policie, Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Martinem Malečkem seznámila také veřejnost. Mluvilo se o tom, kudy by měla silnice do budoucna vést a také, že by se místo dálnice mohla stavět rychlostní silnice první třídy. O trase by nyní mělo jednat krajské zastupitelstvo a stavba by měla být také součástí Aktualizací zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. „Ty by měly být dokončeny v září 2020 a podoba celého úseku komunikace by v ní měla být fixována,“ uvedl krajský náměstek.

Důležitý je plán odstranění závad na komunikaci I/43. Plán počítá s úpravou křižovatek u Podlesí, Kuřimi nebo Lipůvky. Dále by měl být upraven stoupací pruh na Závisti, odbočovací pruh by měl vzniknout v Milonicích, ale také se připravují přeložky komunikací v lokalitách Lom Černá Hora, Perná-Krhov, Krhov-Voděrady ale také spojení mezi Letovicemi a Rozhraním.

Zatímco na našem okrese a v Brně jsou tak přípravy stále ještě ve fázi úvah a příprav, v Pardubickém kraji jsou s plány na svůj úsek mnohem dále. Posunout potřebné náležitosti by se ale mělo podařit také na jižní Moravě. „Aktuálně bude Centrální komise Ministerstva dopravy České republiky rozhodovat o pořízení projektové dokumentace k územnímu řízení na úsek Sebranice – Bořitov. Zároveň se tedy připravují bezpečnostní opatření na komunikaci I/43, především mimoúrovňové křižovatky na Lipůvce a v Kuřimi, nebo plánovaný obchvat Podlesí,“ zakončila Vítková.(Luke)

 

RegionPress 13. 3. 2019