Veřejné slyšení k Petici pro přijetí zahrádkářského zákona 15. 2. 2021

12. 02. 2021 | zahrádkáři

 

Pozvánka

 

na veřejné slyšení

 Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

 

k petici pro přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)“

 (senátní tisk č. 42)

  

které se koná dne 15. února 2021 od 13:00 hodin

 v Jednacím sále Valdštejnského paláce, recepce „A“

  

ZahájENí

ÚVODNÍ SLOVO a moderuje

senátorka Jaromíra Vítková, místopředsedkyně výboru

  

PŘEDSTAVENÍ PETICE

Stanislav Kozlík, člen petičního výboru, předseda Českého zahrádkářského svazu, z. s.

JUDr. Pavel Rus, člen petičního výboru

  

PŘEDKLADATELÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉHO ZÁKONA

poslanec Adam Kalous

 

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ing. Pavel Veselý, náměstek ministra

JUDr. Jindřich Urfus, ředitel Legislativního odboru

  

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Vladimír Mana, LL.M., náměstek ministra

Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka Odboru obecné ochrany přírody a krajiny

 

 SVAZ MĚST A OBCÍ ČR

Mgr. František Lukl, MPA, předseda

 

SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR

JUDr. Stanislav Polčák, předseda

 

 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel

Ing. Petr Klanica, ředitel Odboru správy majetku státu

 

etnologický ústav AV ČR

RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.

 

 

SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, V. V. I.

Petr Gibas, Ph.D., Oddělení socioekonomie bydlení

 DISKUZE

diskusní příspěvky do 3 minut

Mgr. Petra Kolínská, asociace Zelený kruh

 

závěrečné slovo

senátorka Jaromíra Vítková, místopředsedkyně výboru

 Jiří Drahoš v. r.

předseda výboru

 

 Svou účast, prosím, potvrďte do 12. února 2021

na tel. č. 257 072 716 nebo e-mailové adrese hauserovaj@senat.cz.

 

Prezence účastníků od 12:30 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „A“.

Průkaz totožnosti nutný. Předpokládané ukončení je do 15:00 hodin.

 

Účastníci VSV souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách

Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy.