Důležité informace k D 43

02. 05. 2019 | doprava

Dne 30.4. 2019 projednala centrální komise Ministerstva dopravy Technicko-ekonomickou s názvem „D43 Bořitov – Staré město D35 včetně HDM4“. K projednání byly předloženy různé varianty šířkového uspořádání (dvoupruh, vystřídaný třípruh, čtyřpruh), zejména úseku mezi MUK Svitávka a D35. Na základě projednání lze konstatovat, že komise jednoznačně souhlasila s tím, že se bude úsek Bořitov – MUK Svitávka připravovat jako čtyřpruh o kategorii S26,0/130 a to z důvodu invariantnosti řešení. O kategorijní šířce úseku mezi MUK Svitávka a Starým Městem nebylo dosud rozhodnuto, na základě přání Centrální komise bude studie doplněna a zpřesněna zejména v otázce využitelnosti stávajících historicky založených částí spodní stavby. Pro požadované zpřesnění nákladů budou realizovány i průzkumné práce. Dále budou sledovány již jen varianta vystřídaného čtyřpruhu o šířce 15,25m/110 a dvě varianty čtyřpruhu – užšího(21,5m/110) a širšího (26,0m/130).

Termín předložené upravené studie nebyl zatím stanoven. Pro úsek Bořitov-Svitávka mohou pokračovat další projektové práce.

Senátorka Jaromíra Vítková, která je jedna z hlavních iniciátorek D43, je stále aktivní a nevzdává své síly. „Pokračuji ve snaze urychlit přípravu k budování D 43. Není to jednoduché, stále jsem v kontaktu se zástupci Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR a malými krůčky se realizace posunuje dopředu,“ uvedla senátorka Vítková.