Snídaně s podnikateli 25. 6. 2018

25. 06. 2018 | podnikatelé

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková již podruhé zorganizovala neformální setkání, tzv. Snídani s podnikali, tentokrát ve spolupráci s místostarostkou města Mgr. Dagmar Hamalovou. Zástupci různých subjektů a firem se sešli v pondělí 25. června v 9:00 na Orlovně v Boskovicích, kde zavítala i starostka města Bc. Hana Nedomová. Na programu bylo Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání v Boskovicích - možnosti spolupráce a plánované a připravované dopravní stavby na území města Boskovice. Na úvod paní senátorka Vítková všechny přivítala a představila program setkání. Nejprve uvedla téma „technické vzdělávání“, kde jde zejména o propojení technických a přírodovědných oborů od mateřské školy až po střední školu s propojením na podnikatele. „Důvodem této aktivity, která je na Boskovicku rozvíjena, je zejména nedostatek odborných pracovníků v technických a řemeslných oborech,“ uvedla Vítková. Dagmar Hamalová představila Centrum polytechnické výchovy, na který město Boskovice obdrželo dotaci z IROP a práce na projektu byly zahájeny v červnu 2018. K tomuto tématu proběhla velice zajímavá diskuze, kde mimo jiné zaznělo, že situace je až trýznivá, nedostatečný zájem brigádníků o manuální práci, firmy odmítají zakázky, chybí odborní zaměstnanci, chybí hlubší propojenost exkurzí ze škol do firem, kde je třeba se soustředit již na konkrétní zaměření, je třeba reformu ve vzdělávání a samozřejmě velký problém je rychlé zastarávání technologií. „Vzhledem k těmto již známým faktům jsem se rozhodla uspořádat seminář na téma „Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory“ přímo v Senátu, který proběhne pravděpodobně v říjnu tohoto roku,“ uvedla Vítková.

Dopravní problematiku zahájila senátorka Vítková rychlou informací o stavu projednávání Petice za D43, která po projednání v příslušných Výborech Senátu bude nyní zařazena na schůzi Senátu v červenci. Dagmar Hamalová informovala o zpracované Vyhledávací studii obchvatu města Boskovice, dále o studii Měření dopravně-inženýrských dat, kde byla měřena intenzita dopravy a hodnocena parkovací stání. Dále v diskuzi byla zmíněna aktuálně rekonstruovaná ulice Dukelská, plánovaná rekonstrukce mostu v Pilském údolí a další plánované či probíhající rekonstrukce. „Spolupráce s podnikateli v regionu je velice důležitá. Sešlo se nás asi 13 a diskuze byla velice zajímavá a některé poznatky se budu snažit posunout a řešit dál," zakončila Vítková.

Tisková zpráva 25. 6. 2018 Boskovice