Dětí s poruchami chování přibývá

03. 12. 2018 | školství

V současné době se připravuje novela zákona č. 109/2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Problém je v nejasné specifikaci činností středisek výchovné péče a diagnostických ústavů a tím dochází k chybám v umísťování dětí. Jeden z důležitých podnětů je také nemožnost dobrovolných pobytů. „Navštívila jsem Diagnostický ústav a středisko výchovné péče v Brně na Veslařské ulici, kde jsem si vyslechla problémy v praxi. Novela by měla upravit podmínky a specifikovat činnosti jednotlivých typů zařízení, zpřehlednit typy služeb, jasně vymezit účel a cíl jednotlivých zařízení tak, aby nedocházelo k chybnému zařazování problematických dětí. V současné době se teprve připravuje materiál, který by měl následně jít do připomínkového řízení,“ uvedla Vítková. Důležitá je samotná změna legislativy, aby systém mohl bezproblémově fungovat v praxi. „V této problematice jsem neotálela a sjednala jsem schůzku se zástupkyněmi MŠMT, ředitelkou Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče Brno přímo v Senátu, kde jsme se snažily rozklíčovat nejdůležitější problémy,“ uvedla Vítková. Problematika se týká Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví. Z terénu apelují zejména na upřednostnění prevence a nenavyšování kapacit stávajících zařízení. Dětí s poruchami chování přibývá a sejně tak počet asistentů a tento stav je neúnosný. Důležitou součástí je také změna občanského zákoníku, který s danou problematikou souvisí. „Nyní připravuji k tomuto tématu kulatý stůl, ke kterému přizvu odborníky a lidi z praxe všech zainteresovaných stran tak, aby byla možnost se potkat na neutrální půdě. Termín kulatého stolu je stanoven na 8. ledna ve 14 hodin v Zaháňském salonku v Senátu,“ zakončila Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Jaromíry Vítkové