Posílení mobilního signálu na venkově

20. 03. 2023 | mobilní signál

Senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) se dlouhodobě věnuje dostupnosti mobilního signálu na venkově. „Již od roku 2020 řeším nedostatečné pokrytí mobilním signálem v senátním obvodu Blansko. Celkem 42 obcí má nedostatečný mobilní signál. V některých obcích nejsou pokryty mobilním signálem veřejné budovy ani obecní úřad, ztěžuje to pracovní i soukromý život. V rámci internetového bankovnictví Vám nepřijde potvrzovací SMS zpráva, abyste mohli dokončit platbu. V případě potřeby se člověk nedovolá ani složkám záchranného systému,“ sděluje Vítková.

Pro obce jsou náklady na realizaci výstavby nových vysílačů velmi vysoké. „Komunikovala jsem s Ministerstvem průmyslu a obchodu i s Českým telekomunikačním úřadem a také se zástupci poskytovatelů mobilního signálu,“ uvádí senátorka Vítková. Na tyto kroky MPO v létě zareagovalo a spustilo tzv. veřejnou konzultaci k připravované výzvě na podporu výstavby 5G sítí.  Díky veřejné konzultaci byl sestaven seznam míst, kde některá místa nesplňují podmínky výzvy a je třeba řešit, kde vzít finance, které by obcím pomohly s výstavbou infrastruktury.

MPO začátkem března 2023 vyhlásilo výzvu „Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných místech na venkově“ s alokací 300 milionů Kč. Výčet obcí, které mohou žádat je součástí výzvy, jedná se o venkovské lokality, kde z důvodu předpokládané nízké ziskovosti a řídkého osídlení selhávají tržní mechanismy, proto zde nejsou doposud vybudovány sítě 4G (LTE) ani 5G. Podporovanými aktivitami je budování nové pasivní infrastruktury pro mobilní sítě a modernizace stávajících prvků pasivní infrastruktury pro mobilní sítě. Žadatelem o dotaci jsou podnikatelské subjekty splňující kritéria. Datum ukončení příjmu žádostí o dotaci je 5. června 2023 dle vyjádření MPO.

„V některých obcích se podařilo mobilní signál vyřešit, což je například obec Deštná nebo Kořenec. V dalších obcích se problematika mobilního signálu řeší, většinou je to dlouhodobý proces,“ uvádí senátorka Vítková, která je s obcemi v kontaktu nejen v rámci problematiky mobilního signálu.

"V obci Deštná jsme společně s paní senátorkou řešili problematiku nedostatečného pokrytí mobilním signálem již v roce 2020. Tato lokalita se týká i sousedních obcí Horní Smržov a Roubanina. Řešení si vyžádalo vybudování nové věže a její umístění tak, aby nová základnová stanice pokryla všechny tři obce. Po zdlouhavých procesech se v roce 2022 nakonec podařilo vysílač vybudovat a zprovoznit. Spuštěním vysílače občanům zmizel každodenní problém, kdy se potýkali s nedostatkem signálu, a to jak v soukromém, tak pracovním životě," uvedl starosta obce Deštná Tomáš Kraut.

I v obci Kořenec se po delší době podařilo dotáhnout problém s mobilním signálem do zdárného konce. „V neděli 5. 3. 2023 byla vztyčena věž pro instalaci antén na mobilní signál. Podle dostupných informací, by celá montáž měla proběhnout nejpozději do konce dubna,“ uvádí starosta Kořence Miloslav Svoboda.

Senátorka Vítková, která i v minulosti navrhovala, aby se využil tzv. radiokomunikační účet a náklady na financování infrastruktury by se rozdělily mezi operátora, obec a ČTÚ, již jednala s novým předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu Markem Ebertem. „Na jednání jsme probrali aktuální výzvu na posílení mobilních sítí a domluvili jsme se, že uspořádáme společně jednání se všemi zainteresovanými subjekty pro starosty obcí,“ uvedla Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové