Pozvání senátorky na Boskovicko

06. 04. 2022 | cestovní ruch

Místo, které mám velmi ráda již od dětství, se nazývá U Otylky. Nachází se zde studánka s „léčivou vodou “. První písemná zmínka o této vodě je zaznamenána v Knize boskovického měšťanstva. Kronikář Antonín Jan Pardubický 5. září 1731 uvedl, že boskovický žid Jákob Poláček si díky vodě ze studánky uzdravil oči. Uzdravení bylo více a tak boskovický lazebník Johannes Trolle zakoupil pozemek se studánkou a v roce 1751 zde nechal postavit kapličku, která byla zasvěcena sv. Otýlii.   Místo se tak od té doby nazývá „U Otylky“.

Kaplička je zapsána na Státním seznamu kulturních památek a je tedy chráněna dle zákona o památkové péči. Za kulturní památku byla kaple prohlášena již v roce 1965. Péče se jí moc nedostávalo, protože vlastníci pozemku, (kteří mají dle zákona o památku pečovat) neměli finanční prostředky a tehdejší režim sakrální stavby spíše likvidoval. Až v roce 2004 jsem jako místostarostka Boskovic iniciovala podporu z dotací od několika donátorů. Slavnostní žehnání se konalo 14. srpna 2004. Při této příležitosti jsem zjistila, že ani mnoho občanů Boskovic toto místo nezná. Aby tato zajímavá lokalita byla lidem přístupná, s Klubem českých turistů jsme vyznačili trasu, která vede místem U Otylky a v mapě je vyznačena zelenou barvou. Společně s Orel jednotou Boskovice každý rok pořádáme Pochod po stopách Pátera Ševčíka, který vede také k Otylce.

Lokalita byla také v roce 1999 zaregistrována jako Významný krajinný prvek. Nachází se 1,5 km severně od Boskovic, mezi zemědělsky využívanými pozemky, v nadmořské výšce 380 – 418 m n.m. V lokalitě se udržely trvalé vegetační formace. Najdeme zde jestřábník zední a chlupáček, modřenec chocholatý, zvonek okrouhlolistý, bříze bělokorá, růže šípková a také mechorosty a lišejníky. Lokalita je významným útočištěm živočichů. Hnízdí zde ťuhýk obecný, pěnice černohlavá a pokřovní, křepelka polní a pochop rákosní. Výlet je nenáročný, vhodný pro rodiny s dětmi i seniory.

Na Boskovicko srdečně zve Senátorka Jaromíra Vítková