Kulatý stůl k petici „Za zachování veřejných poštovních služeb“

28. 03. 2023 | Česká pošta

 

 

Výbor pro VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

 

POZVÁNKA

na kulatý stůl k petici

 

„Za zachování veřejných poštovních služeb“

(senátní tisk č. 55)

 

úterý 4. dubna 2023 od 10.00 do 13.00 hodin

Frýdlantský salónek Valdštejnského paláce „A“

 

ČAS                             PROGRAM

 

10.00–10.10 hod.        Zahájení

senátorka Jaromíra Vítková, místopředsedkyně výboru

 

10.10–10.20 hod.        Zástupce petentů

                                    Bc. Jindřiška Budweiserová, MBA

 

10.20–12.30 hod.        Na kulatém stolu vystoupí

               Česká pošta, s.p.

Ing. Miroslav Štěpán – pověřený zástupce generálního ředitele

Martina Ivanová – pověřená řízením divize státní poštovní služby

JUDr. Martin Najman – ředitel úseku generálního ředitele

 

Ministerstvo financí ČR

Mgr. Veronika Peřinová, vrchní ředitelka sekce Majetek státu,

 

Ministerstvo vnitra ČR 

Mgr. Pavel Vařeka, ředitel odboru Kanceláře vrchního ředitele sekce vnitřní bezpečnosti

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ing. Jiří Řehola, vedoucí oddělení poštovních služeb

 

Českomoravská konfederace odborových svazů

Ing. Radka Sokolová – místopředsedkyně ČMKOS

 

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.

poslanec Tomáš Dubský – místopředseda SMSČR a  předseda pracovní skupiny služby na venkově

Ing. Adéla Palíšková, legislativní analytička

 

Český telekomunikační úřad:

Ing. Marek Ebert, předseda Rady

Ing. Jiří Šuchman, člen Rady

Mgr. Lukáš Zelený, člen Rady

Mgr. Šárka Němečková, ředitelka legislativního a právního odboru,

Ing. Hana Hankiewiczová, Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

 

Asociace krajů ČR

 

12.30–12.50 hod.        Diskuze

                                   

12.50–13.00 hod.       Závěr

 

13.00 – 13.30 hod.     Občerstvení

                        

 

Jiří Růžička v. r.

předseda výboru

 

 

Svou účast, prosím, potvrďte do 31. března 2023 na

e-mailové adrese hauserovaj@senat.cz

 

Účastníci souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení a fotografií na internetových stránkách Senátu.

 

Příchod účastníků od 9.30 hod., recepce „A“ Valdštejnského paláce.

(vstup do budovy je možný jen po předložení občanského průkazu)