Kulatý stůl k „Otevřenému dopisu pedagogů mateřských škol k situaci v předškolním vzděláván

14. 07. 2020 | školství

„Předškolní vzdělávání má velký význam pro celkový rozvoj dítěte. V tomto období se dítě vyvíjí a nejrychleji učí. Je proto velmi důležité zkvalitňovat podmínky nejen pro děti, ale také pro učitele. Pedagogická komora iniciovala otevřené dopisy, ve kterých jsou shrnuty zásadní problémy předškolního vzdělávání. Proto jsem společně s Výborem pro vzdělávání iniciovala organizaci kulatého stolu v Senátu,“ sdělila senátorka Jaromíra Vítková.

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu uspořádal kulatý stůl k "Otevřenému dopisu pedagogů mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání“. Kulatý stůl zahájil předseda výboru Jiří Drahoš a celou diskuzi moderovala senátorka Jaromíra Vítková. Důležitost tohoto tématu dokazuje i účast 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky. Na kulatý stůl byli přizváni odborníci z příslušných ministerstev, institucí a také zástupci mateřských škol a zřizovatelů.

„Na začátku prezentovaly ředitelky mateřských škol a zároveň iniciátorky dopisů největší úskalí předškolního vzdělávání, která uvádějí v otevřených dopisech. Velkým problémem je podfinancování předškolního vzdělávání. Dále iniciátorky dopisů poukázaly na velké počty dětí ve třídách na jednu učitelku, kdy v mateřské škole může být až 28 dětí (na výjimku) na učitelku. Iniciátorky dopisů usilují o posílení pracovní síly pro třídu během dne,“ sdělila senátorka.

Učitelky v mateřských školách jsou přetěžovány a velké procento je ohroženo syndromem vyhoření. Jako velký problém cítí ředitelky v tom, že při snížení počtu dětí ve třídě musí snížit také další nepedagogické pracovníky, což je komplikované například v jídelně. V neposlední řadě je problémem nadměrná administrativa, která ředitelky zahlcuje. Na kulatém stole zazněla také problematika dětských skupin nebo srovnání legislativy mateřských škol se slovenskou legislativou.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie

fotografie

fotografie