Projekt Pošta Partner

04. 05. 2018 | pošta

Projekt pošta Partner má za cíl zachovat dostupnost pošt včetně nabízených služeb. Smyslem projektu je hledání způsobů a cest, jak zachovat poštovní služby i tam, kde je provozování dané služby pro Českou poštu, s.p. ekonomicky neefektivní. Základní poštovní služby poskytuje Pošta Partner stejně jako klasická Česká pošta, s.p.. Projekt Pošta Partner vzala vláda na vědomí 22. dubna 2015. V České republice již funguje celkem 500 pošt Partner k datu 2. 5. 2018. V roce 2017 otevřela Česká pošta celkem 189 pošt Partner. Projekt pokračuje i v roce 2018 k 1. květnu převádí dalších 16 provozoven.

„Na jednání zastupitelstvech obcí jsem narazila na problémy, které obce řeší v rámci projektu Pošta Partner, a proto jsem svolala schůzku se zástupci České pošty, s.p. a Ministerstva vnitra ČR. Schůzka se uskutečnila v pátek 4. května v Ostrově u Macochy za přítomnosti zainteresovaných obcí,“ sdělila Vítková.

Na schůzce zástupci České pošty, s.p. nejdříve představili fungování projektu Pošta Partner, jak projekt vznikl, základní aktuální údaje, možnosti variant projektu, jejich plusy a mínusy. Poštu Partner nelze vidět jako unifikovaný projekt, každá obec má své specifické podmínky, které je potřeba zohlednit. „Vývoj ukazuje, že projekt Pošta Partner je ideální řešení pro zachování služeb České pošty v obci,“ uvedl Miroslav Štěpán za Českou poštu, s.p. Zástupci České pošty, s.p. uvedli různé případy propojení například s knihovnou, obchodem, propojení úvazků, spojení 2 obcí ve spolupráci a další. Velká důležitost je v komunikaci konkrétních podmínek na dané obci.

Starostové měli možnost se ptát na konkrétní problémy, které v jejich obci řeší v rámci možného nebo probíhajícího projektu Pošta Partner. Byla zmíněna zejména situace menších obcí – problém zastupitelnosti pracovníka, finanční náročnost a další. Ze strany starostů je zájem zachovat pro své občany dostupné služby, ale přináší jim to komplikace, které musí ve své obci řešit a je to pro ně náročné a to zejména finančně. Zástupci jak České pošty, tak Ministerstva vnitra se snažili zodpovědět nejasnosti ze strany starostů a byli rádi, že se mohli sejít v tomto složení a říci si přímo pohledy obou stran. Senátorka Ing. Jaromíra Vítková závěrem doplnila: „Několik let jsem působila jako místostarostka města Boskovice a moc dobře chápu problémy starostů, které tu zazněly. Ráda se budu v této záležitosti angažovat více a budu apelovat na Ministerstvo vnitra, aby navýšilo finanční prostředky přímo na tento projekt.“

fotografie

Tisková zpráva 4. 5. 2018