Výchova aneb kdo za to může - pozvánka na seminář

02. 01. 2019 | seminář

Pozvánka

na kulatý stůl

 Výchova aneb kdo za to může,

 který pořádá senátorka Jaromíra Vítková

dne 8. ledna 2019 od 14:00 hodin

v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce „C1“


14:00 hodin

Zahájení a úvodní slovo

senátorka Jaromíra Vítková

14:10 – 16:00 hodin

„Znovuzavedení dobrovolných, diagnostických pobytů je nutnost“

Mgr. Renata Ježková, ředitelka Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče, Brno, Veslařská 246

Zástupce MŠMT

„Pravidla pobytu na žádost rodičů“

Ing. Bc. Jiří Martinec Ph.D. etoped Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče, Brno, Veslařská 246

„Dobrovolné pobyty – mělo a má to určitě smysl“

Mgr. Petr Pivoda, etoped Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče, Brno, Veslařská 246 – ambulantní pracoviště

„Pozitiva dobrovolných diagnostických pobytů ve výchovném  systému diagnostického ústavu“

PhDr. Aleš Kočvara, vedoucí vychovatel Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče, Brno, Veslařská 246

„Potřeby a diferenciace smluvních pobytů v DDÚ a SVP“

PhDr. Pavel Jánský, ředitel Dětského diagnostického ústavu, Hradec Králové

„Je vůbec dobrovolný pobyt v institucionálním zařízení prospěšný?"

Mgr. Viktor Vanžura, ředitel Dětského diagnostického ústavu a střediska výchovné péče, Plzeň

 „Dobrovolný pobyt lepší volba pro dítě a rodinu“

Mgr. Helena Adamusová, zástupce ředitelky, Pedagogicko-psychologická poradna, Břeclav

 „Pobyt na žádost rodičů z pohledu OSPODu“

Bc. Tamara Kouřilová Dis, sociální pracovník, Brno

 „Význam spolupráce rodiny, školy a diagnostického ústavu“

Mgr. Oldřich Šnejdar, ZŠ Hovorany

  „Rodič nebo soud?“

Ing. Stanislav Kučný, zákonný zástupce, Mgr. Marie Svobodová

 16:00 hodin

Závěr a zhodnocení diskuze

 Jaromíra Vítková

senátorka

  Svou účast, prosím, potvrďte do 28. prosince 2018

 na e-mailové adrese asistentka.vitkova@gmail.com.

Upozorňujeme, že počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu.

Prezence účastníků je od 13:30 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „C1“.

Průkaz totožnosti nutný. Předpokládané ukončení je do 16:00 hodin.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci akce souhlasí

s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR

a dávají souhlas s dalším šířením.