Děti jsou to nejdražší, co máme

17. 01. 2023 | předškolní vzdělávání a péče

Senát bude projednávat Návrh doporučení Rady EU, který se týká předškolního vzdělávání a péče pro všechny děti. Cílem návrhu doporučení je povzbudit členské státy, aby zvýšily účast na předškolním vzdělávání a péči, a usnadnily tak ženám zapojení na trhu práce. Uvedený dokument obsahuje dva základní cíle. První cíl je aby se do roku 2030 účastnilo předškolního vzdělávání nejméně 96 % dětí ve věku od tří let do zahájení povinné školní docházky. Druhý cíl se týká nejmladších dětí a to, aby se do roku 2030 předškolního vzdělávání a péče účastnilo nejméně 45 % dětí mladších tří let. S těmito cíli zcela nesouhlasí místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, senátorka Jaromíra Vítková.

 

„Oslovila jsem odborníky z oblasti předškolního vzdělávání a péče, psychology, zástupce mateřských škol i dětských skupin. Všichni se shodují na tom, že pro dítě je nejdůležitější v prvních fázích vývoje být s maminkou a rodinou. Péče maminky a rodiny je do tří let nenahraditelná. Dítě se se situací v zařízení vyrovná, ale poznamená to kvalitu jeho života v následujících letech i dospělosti. Matky, které se rychle zapojí do pracovního procesu, bývají ve stresu, aby zvládly zaměstnání a domácnost, to také na děti silně působí. Všichni, kdo máme děti a vnoučata, jsme si tímto v době socialismu prošli. Každé dítě je osobnost, nesmíme zapomínat i na naše historické a kulturní kořeny,“ sděluje senátorka Vítková.

 

Mnoho tříletých dětí, které v současnosti nastupují do mateřské školy, je méně zralých na odloučení od rodiny. Mladší děti se lépe vzdělávají a pozitivně rozvíjí s blízkými osobami v rodině. Vřazování dvouletých dětí do heterogenních tříd nebo jednotřídních mateřských škol, kde jsou vedle sebe umístěny děti dvouleté a děti po odkladu i sedmileté je problematické.

 

„Neznám studii, která by doporučovala, aby děti před třetím rokem navštěvovaly mateřskou školu. Všechny argumenty pro rozšíření institucionální výchovy na děti do tří let jsou zaměřené na ekonomiku, nikoliv na dítě a jeho potřeby. Ekonomika nenahradí emoční vývoj dítěte,“ říká Vítková, která se předškolnímu vzdělávání a péči dlouhodobě věnuje a pokračuje s tím, že: „V péči a vzdělávání o starší děti tří let mají velký význam dětské skupiny a mateřské školy. U mateřských škol je potřeba posílit jejich společenský statut a zvýšit počet pedagogů v mateřských školách na počet dětí. Pro dvě učitelky je velmi náročné starat se o 28 dětí ve třídě,“ uvádí Vítková.

 

Nyní se dokument bude projednávat ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu, poté bude zařazen na jednání pléna Senátu.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové