Mateřské školy potřebují jasný plán pro návrat dětí

09. 03. 2021 | mateřské školy

Považuji za nezbytné, aby mělo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připraven plán pro návrat dětí do mateřských škol. A to jak po stránce jednoznačně definovaných technickoorganizačních opatření, tak po stránce personální, materiální a finanční.

„Jak jsem již dříve informovala, projekt „Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19“ (zpracovaný Institutem pro sociální a ekonomické analýzy) ukázal, jaké jsou největší problémy, se kterými se potýkají mateřské školy. V současné době jsou mateřské školy uzavřeny, ale právě proto je třeba ze strany MŠMT vytvořit jasný a srozumitelný plán pro návrat dětí do mateřských škol a plán na následující období,“ sděluje senátorka Vítková.

Dle českého výzkumu i zahraničních příkladů dobré praxe se jako nejvhodnější opatření jeví snížení počtu dětí ve třídách podle určitého klíče. Je důležité připravit podmínky pro testování zaměstnanců a dětí. Dále se jako vhodné jeví rozdělení personálu na skupiny, aby se nepřekrývaly. Dle individuálních podmínek mateřských škol - mají omezené prostory a možnosti. Jako důležité vidí zástupkyně mateřských škol také možnost okamžitého zavření mateřské školy a zpřehlednění podmínek pro jejich uzavření. Mateřským školám chybějí peníze na nemocenské dávky, na ochranné pomůcky a dezinfekci, peníze ze školkovného, peníze na zástupy za chybějící personál a také možnost flexibilně přesouvat peníze v rámci rozpočtu a reagovat tak na aktuální situaci.

„Provoz mateřských škol je v tuto chvíli uzavřen, ale již vyvstaly nejasnosti s aktuálními opatřeními a například nošením respirátorů. Výjimku z nošení respirátorů mají pedagogové mateřských škol, kteří s dětmi zpívají nebo dělají pohybové aktivity. Ale co další pracovníci škol, jako například uklízečky nebo kuchařky? Není jasné, jak dlouho mohou nosit respirátor a jaké mají dělat přestávky během celodenní pracovní doby,“ sděluje senátorka.

„Mateřské školy také nedostaly potřebné vybavení na distanční vzdělávání, používají stará zařízení, vlastní techniku nebo získanou ze šablon, zřizovatelé v těchto chvílích sami nemají dostatek financí a naopak některým mateřským školám zřizovatelé rozpočty snižují, někde i o 5 %. Základem je ale nutné řešit finanční ztráty, se kterými se nyní mateřské školy nejvíce potýkají,“ zakončila Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové