Na pokrytí mobilním signálem se připravují dotace

07. 06. 2022 | mobilní signál

„Již od roku 2020 řeším nedostatečné pokrytí mobilním signálem, které je problematické celkem ve 42 obcích senátního obvodu Blansko. Komunikovala jsem se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) i Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), ale podařilo se vyřešit málo dílčích případů, ale v tlaku na příslušné instituce jsem nepolevila. A nyní MPO připravuje výzvu na dokrytí mobilním signálem tam, kde je to opravu nezbytně nutné,“ uvádí senátorka Vítková.

V řadě obcí nejsou pokryty veřejné budovy ani obecní úřady, ztěžuje to pracovní i soukromý život. Lidé se nedovolají Policii ČR, Zdravotnické záchranné službě, Hasičskému záchrannému sboru, nemohou využívat elektronické bankovnictví, telefonáty řeší na ulici nebo musí vyběhnout na kopec.

Operátoři mají povinnost pokrýt 99 % populace. Je to závazek, na kterém se nyní pracuje. Existují lokality, kde je málo obyvatel, členitý terén a mobilní signál žádný. Bohužel, řada obcí spadá právě do toho jednoho procenta, které někdy není ani pro operátory atraktivní z hlediska vynaložených nákladů a efektivity.  

Senátorka Jaromíra Vítková se v této záležitosti spojila s náměstkem ministra Petrem Očkem z MPO, který má tuto problematiku v gesci. „Nyní je připraveno 300 milionů na zajištění mobilního signálu v investičně náročných oblastech. Tyto finance jsou připraveny z Národního plánu obnovy. Očekává se, že se postaví minimálně 120 základnových stanic, počítá se s dokrytím těch nejproblematičtějších míst. Nyní se řeší systém, jak vyčlenit konkrétní oblasti, které leží právě v 1 % nepokrytých obyvatel,“ sděluje náměstek ministra Petr Očko. Ministerstvo má nyní seznam cca 1200 míst, mezi kterými jsou i málo obydlené oblasti. Připravuje se veřejná konzultace v rámci několika týdnů, aby se seznam míst prověřil a případně doplnil o místa, která v něm chybí.

„Vypsání výzvy se očekává během léta 2022. Do výzvy se budou přihlašovat jednotliví operátoři a bude třeba s nimi komunikovat a konzultovat. Předpokládá se, že v příštím roce se začnou jednotlivé projekty realizovat,“ doplňuje Vítková a dodává: „Ohledně dlouhodobějších cílů jsem v minulosti navrhla využití radiokomunikačního účtu, který je přímo pod správou ČTÚ. Náklady na pořízení stožáru by se ideálně mohly rozdělit mezi operátora, obec a ČTÚ z radiokomunikačního účtu. Využití navrhovanou formou si žádá změnu zákona o elektronických komunikacích, která v tuto chvíli, bohužel, není připravena a příprava může trvat delší dobu,“ zakončila Vítková.

Kromě zmíněné výzvy se předpokládá dalších 350 milionů na dokrytí hlavních tahů železniční tratě. Nyní se také začíná diskutovat o navýšení alokace z Národního plánu obnovy na aktivity 5G, pod které pávě mobilní signál spadá.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové