Senát označil Petici pro přijetí Zahrádkářského zákona jako důvodnou

17. 03. 2021 | Zahrádkářský zákon

„V Senátu se projednával zdánlivě neproblematický Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (Zahrádkářský zákon) a také Petice pro přijetí Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti. Jako zpravodajka obou tisků jsem důkladně studovala celou problematiku a jsem přesvědčena, že zahrádkaření přispívá k zadržování vody v krajině, zmírňování dopadů klimatických změn, podílí se na ochraně přírody, životního prostředí a pestrosti krajiny. Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova nepřijala usnesení k tomuto návrhu zákona. Připomínky byly například k obavě z výstavby účelových zařízení – chat, které by sloužily v budoucnu jako rodinné domy. Ale zahrádkářské osady jsou na území měst/obcí a povolování řeší příslušné stavební úřady. Senát po diskuzi vzal petici na vědomí a konstatoval, že je důvodná,“ uvádí senátorka Vítková.

Po projednání petice následoval bod Návrh zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon). Na plénu Senátu proběhla velká diskuze a zazněla řada argumentů pro i proti přijetí zákona.

„Zaznělo například, že zákon má pouze deklaratorní charakter. Ale v důsledku neukotvení zahrádkaření v legislativě může zahrádkářská činnost působit problematicky. Sporné body, jako například zásah do majetkových práv obcí a měst, vykonávání vedlejší hospodářské činnosti na úkor ostatních občanů, případně délka pachtu, byly vypořádány ze strany Ministerstva zemědělství a Českého zahrádkářského svazu, z.s. Zákon musíme posuzovat z pohledu různě velkých sídel, měst a obcí. Členy spolku jsou i zahrádkáři, kteří mají svoje pozemky a zahrady. Tito členové rádi využívají vzdělávacích a společenských akcí spolku, podílí se na estetickém vzhledu obcí. V neposlední řadě se zahrádkáři věnují také dětem a mládeži, kterým vyplňují smysluplně volný čas,“ zakončila senátorka Vítková.

Zahrádkářský zákon byl schválen v Senátu s pozměňovacími návrhy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a byl vrácen do Poslanecké sněmovny.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

fotografie