Mariánská triáda zve v průběhu tří let na Vranov, do Křtin a do Sloupu

30. 03. 2021 | Mariánská triáda - Křtiny

29. března 2021 Události Autor: Anežka Hlávková
V tomto roce Mariánská triáda, projekt zvoucí k návštěvě tří nejvýznamnějších poutních míst okresu Blansko, zve do Křtin u Brna. V loňském roce si kladla za cíl přiblížit turistům i poutníkům chrám ve Vranově u Brna. V plánu pro příští rok je pak přiblížit historii chrámu ve Sloupu v Moravském Krasu, jak vysvětlila Proglasu iniciátorka Mariánské triády, senátorka Jaromíra Vítková.
„Projekt Mariánská triáda vznikal už dlouhodobě v mé hlavě. Ještě jako místostarostka jsem vnímala cestovní ruch a spolu s ním takzvanou náboženskou turistiku. Chtěla jsem, aby lidé, bez ohledu na to, zda jsou věřící, anebo nevěřící, věděli, že na území okresu existují tři krásná mariánská poutní místa – Vranov, Křtiny a Sloup,“ vysvětlila Proglasu Jaromíra Vítková ideu, která vedla ke vzniku Mariánské triády.
Aktuální leták představuje chrám Jména Panny Marie ve Křtinách. Nezamýšleným bonusem je to, že připomínaná poutní místa korespondují s roky, kdy se v tamních chrámech slaví různá výročí. „Vloni byl upřednostněn Vranov, protože tam se slavilo výročí 780 let od vzniku poutního místa. Letos se připomíná výročí architekta Santiniho, který postavil křtinský chrám.“ Jak prozrazuje text dnes zveřejněné tiskové zprávy, „první písemná zmínka o Křtinách pochází z 24. 9. 1237, kdy byla papežem Řehořem IX. vydána imunitní listina, ve které jsou Křtiny uváděny jako majetek premonstrátského kláštera v Zábrdovicích.“ A právě v letošním roce tento řád slaví 900 let od svého založení sv. Norbertem ve francouzském údolí Prémontré.
„Příští rok budeme mít letáček pro poutní místo Sloup. Společné pro všechny tři letáky je to, že hlavní statě jsou vždy určeny tomu jednomu poutnímu místu, ale je tam i část, která se věnuje právě i těm zbývajícím poutním místům,“ shrnuje obsah Mariánské triády senátorka Jaromíra Vítková.
Zdroj: proglas.cz