Vyzýváme ministra dopravy, aby podpořil realizaci silnice 43

24. 05. 2021 | doprava

Senátorka Vítková iniciovala svolání Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43, aby se zabýval aktuální situací ohledně přípravy silnice 43. Byli přizvání zástupci Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, projekční kanceláře PK-OSSENDORF, s.r.o. a Policie ČR.

Hlavními body jednání byly dvě důležité informace. Jedna se týkala ohledně přípravy kruhového objezdu u Sebranic, u kterého se zahájení výstavby počítá na podzim roku 2022. Druhá zásadní informace byla ohledně schválení Technicko - ekonomické studie „I/43 Svitávka – Staré Město D35“ ve variantě vystřídaného 3pruhu.

„Napsala jsem ministru dopravy dopis, kterým apeluji na výběr varianty 4pruhu. Dále jsem se obrátila na podnikatele a firmy v okrese se společnou výzvou na ministra průmyslu a obchodu, aby danou záležitost důkladně projednal. Tato silnice slouží nejen pro občany cestující k lékaři, na úřady, za prací, do školy v krajském městě Brně, ale slouží pro podnikatele, kteří dopravují materiál a vyváží hotové výrobky z našeho regionu nejen v rámci České republiky, ale do celého světa. Obávám se, že intenzita dopravy je a bude tak velká, že kategorie 4pruhová je jediná vhodná k realizaci,“ sdělila senátorka Vítková na jednání.

Většina přítomných zástupců obcí se shodla na tom, že intenzita dopravy bude narůstat a je třeba s tím počítat i výhledově nejen do roku 2040, ale i mnohem dál. Nová silnice 43 bude sloužit jako propojení D1 a D35 a současná intenzita dopravy se zvýší.

„Vyzvala jsem přítomné členy Svazku R43 k podepsání výzvy ministrovi dopravy na podporu realizace silnice 43. Jako senátorka obvodu Blansko vyvíjím neustálý tlak, velkou řadu osobních i online jednání, schůzek, telefonních hovorů a sleduji aktuální situaci, a tak se podařilo posunout realizaci nové silnice 43 o několik let kupředu. U stavby středního úseku I/43 Bořitov-Svitávka je nyní zpracováván koncept dokumentace pro územní rozhodnutí, který bude dokončen v červnu 2021. Přípravy stavby této silnice je důležitá pro všechny občany,“ zakončila Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

 

fotografie

fotografie