Výstava T.G. Masaryk a železnice v kině Boskovice je zahájena!

20. 07. 2018 | výstava

Výstavu zahájila senátorka Ing. Jaromíra Vítková. Vernisáž hudebně zpestřil čtyřtet pod vedením T. Pléhy a promítnutí 2 němých filmů: T. G. Masaryk u čsl. legií a Salonní vůz.

Výstava prezentuje cesty T.G. Masaryka v době, než se stal prezidentem a v prezidentském období. Seznamuje návštěvníky se způsobem cestování, přináší zajímavosti o různých pobytech TGM v Československu i v zahraničí.

TG Masaryk měl vlastní Salónní vůz. Vagon pana prezidenta uvedli do provozu 7. března 1930, v den prezidentova jubilea. Některé cesty vedly i do zahraničí. První cesta, zároveň nejdelší, vedla na Riviéru, s otcem jely i děti Jan a Alice.

Prezident zavítal také do Boskovic. Bylo to v neděli 16. června roku 1929, kdy do města zavítal československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Prezident přijel v doprovodu ministerského předsedy Udržala, ministra vnitra Černého, své dcery Alice a tajemnice slečny Udržalové. 

Výstava je přístupná v přísálí kina Panorama Boskovice do 31. 7. 2018 vždy po dobu provozu kina plus 30 minut před zahájením projekce, jinak možno navštívit po osobní domluvě.

20. 7. 2018

 

fotografie