Petice Za zachování veřejných poštovních služeb je důvodná

21. 06. 2023 | petice

Ve veřejném prostoru rezonuje nedobrá situace státního podniku Česká pošta. Do Senátu byla doručena petice Za zachování veřejných poštovních služeb. V médiích proběhla zpráva o rušení 300 poboček České pošty a objevují se informace o finančním ohrožení a o transformaci státního podniku. To vše znepokojuje občany, kteří služeb České pošty využívají a nevědí, co bude dál. Petici Za zachování veřejných poštovních služeb řeší senátorka Jaromíra Vítková.  

„Osobně se problematikou České pošty zabývám v Senátu delší dobu. Již v roce 2018,  na základě požadavků ze senátního obvodu, jsem svolala jednání k projektu Pošta Partner, spolupracovala jsem na řešení Petice Za zachování veřejných poštovních služeb  také v roce 2018. Dále jsem v rámci Komise pro rozvoj venkova opět připomínala problémy v rámci projektu Pošta Partner v roce 2022 a v té době jsem se podílela na usnesení Komise ohledně nedobré situace České pošty, s.p. a usnesení schválil v lednu Senát. K petici jsem uspořádala kulatý stůl za účasti dotčených odborníků, ministerstev a institucí,“ uvedla senátorka Vítková.

Česká pošta, s.p. je ve vážné situaci, kdy dlouhodobě nedostávala finanční prostředky ve výši, která jí náležela. Tato situace trvala několik let. Česká pošta, s.p. i v zájmu zlepšení situace proto propouštěla pracovníky. Těm, kteří zůstávali, nezvyšovala platy. Situace pro pošťáky i další pracovníky znamenala velký stres, obrovskou zátěž a obavy o budoucnost. Senátorka Jaromíra Vítková navrhla usnesení, které projednalo plénum Senátu ve středu 21. 6. 2023 a její návrh schválilo.

„Zásadní sdělení je to, že petice je důvodná. Dále v návrhu na usnesení jsou body, které hovoří o nutnosti zlepšit komunikaci České pošty, s.p. s veřejností, zaměstnanci a samosprávami, protože rušení poboček, které se odehrálo v dubnu, nebylo dostatečně projednáno  s dotčenými a vyvolalo  obrovský negativní ohlas. Podporujeme MV ČR a MPO ČR v přípravě legislativních změn, které umožní předvídatelné financování služeb, aby se neopakovala situace z minulých let. Podporuje se i transformační projekt, který by měl zajistit větší efektivnost, udržitelné financování a stabilitu podniku,“ sděluje senátorka Vítková.

Pro zlepšení situace, nejen podniku, ale i pracovníků, Senát navrhuje, aby vedení České pošty, s.p. a Ministerstva vnitra ČR zefektivnilo poskytování služeb a hospodaření s majetkem. V minulosti se osvědčil projekt Pošta Partner, který by bylo vhodné dále rozvíjet a tím zefektivnit zachované základní poštovní služby. „Jediný bod, který na plénu Senátu neprošel, byl odsouhlasen petičním výborem a týkal se zlepšení finančního ohodnocení zaměstnanců. Myslím si, že pošťákům by se přidat mělo,“ doplňuje Vítková.

Česká pošta, s.p. také potřebuje od vlády definici přesného rozsahu služeb, které vzhledem k veřejnému zájmu, vláda bude vyžadovat. „Navrhuje se, aby stát financoval veřejné služby včas a ve výši, která odpovídá poskytovaným veřejným službám. Zaměstnanci musí mít jistotu do budoucnosti, a proto se doporučuje vedení více se zaměstnanci i odborovými svazy v této věci komunikovat. S ohledem na to, že petice v roce 2018 nebyla ve všech bodech řešena, žádáme všechna dotčená ministerstva i Českou poštu, s.p., aby do 31. srpna 2023 informovala o přijatých opatřeních k usnesení Senátu,“ zakončila senátorka.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové