Jaromíra Vítková podporuje amatérský sport pro širokou veřejnost

09. 09. 2021 | sport

„Amatérský sport podporuji, proto jsem požádala o možnost prezentace Asociace malého fotbalu v Podvýboru pro sport v Senátu. Finanční podporu od Národní sportovní agentury potřebují i další amatérské sporty, spolky a organizace. Na tomto usnesení jsme se ve výboru shodli. S předsedou Národní sportovní agentury jsem i konzultovala několik konkrétních záležitostí,“ sdělila senátorka Vítková.

Podvýbor pro sport se sešel v Senátu 8. 9. 2021. Jako jeden z bodů programu bylo představení Asociace malého fotbalu, kde přítomný výkonný ředitel Asociace Jan Pinkava představil jejich činnost a aktivity. Asociace sdružuje asi 60 000 členů. Tito členové se organizují v regionálních a oblastních svazech. Senátorka Jaromíra Vítková navrhla dvě usnesení k tomuto bodu.

„První usnesení se týkalo potřeby podporovat amatérský sport a zejména motivovat děti a mládež ke sportovní. Podvýbor doporučil Národní sportovní agentuře, aby zvýšila finanční podporu amatérskému sportu. Dále Podvýbor žádá Národní sportovní agenturu o předložení plnění stanoveného rozpočtu financování sportu na rok 2021 a představení přehledu financování sportu na rok 2022. Druhé usnesení se týkalo slavnostního setkání malého fotbalu v Senátu, které by se mělo konat 1. února. Tato usnesení postoupíme Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který je nadřazen Podvýboru pro sport,“ sdělila senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

 

fotografie