Problémy fungování mateřských škol v době pandemie

11. 11. 2020 | školství

V době pandemie koronaviru většina mateřských škol zůstala otevřených. Nejen pedagogové, ale všichni pracovníci jsou takzvaně v první linii. „Aktuální fungování v rámci pandemie koronaviru pro provoz mateřských škol není vůbec jednoduché, jak se na první pohled zdá. Mateřské školy jsou v současné době opomíjeny. Počítá se s nimi jako vždy, ale i na ně dopadají problémy v těchto nestandardních situacích. Obrátily se na mne ředitelky mateřských škol, které řeší nedostatek zaměstnanců a problém týkající se především s disponibilitou s penězi v rozpočtu,“ sděluje senátorka Vítková.

I v mateřských školách jsou zaměstnanci nemocní, ať již s běžnými nemocemi, koronavirem nebo jsou v karanténě. Nedostatek zaměstnanců je řešen krátkodobými pracovními poměry, jako je dohoda o provedení práce. Reagovat je potřeba rychle a někdy ze dne na den. Ovšem ředitelky a ředitelé mateřských škol nemají dostatek peněz v „příslušných kolonkách“ rozpočtu na nemocenské dávky a také na brigádníky na dohody o provedení práce, tedy zástupy za dočasně nemocný personál. Jedná se o problém s disponibilitou s penězi v rozpočtu a složité a zdlouhavé schvalování je v této době velká přítěž.

Systém nedokáže rychle reagovat na nestandardní situace jako je pandemie koronaviru a je třeba mateřským školám pomoci. „Samotné ředitelky připravily řešení „Program Antivirus ONIV pro mateřské školy“, který by mohl fungovat po dobu pandemické situace. Jedná se zejména o udělení pravomoci ředitelkám a ředitelům mateřských škol provádět přesuny finančních prostředků v rámci těchto důležitých položek v rozpočtu,“ vysvětluje Vítková, která rovněž dodává: „Již jsem poslala dopis na ministra školství a dala jsem podnět na projednání ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu.“

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové