Senátorka Vítková sbírá podpisy na podporu D43

28. 08. 2017 | Petice D 43

Boskovice * O stavbě nové ko­munikace D43, která by nahradila přetíženou a nebezpečnou silnici I/43, napříč Jihomoravským krajem, se mlu­ví již řadu let. Samotná stavba se však zatím ani nepřiblížila. Situaci se snaží výrazně podpořit i senátorka České republiky a radní města Boskovice Ja­romíra Vítková, která v současné době organizuje petiční akci, jenž v případě získání deseti tisíc podpisů pošle celou záležitost na stůl senátorům a poslancům.

Když v minulém roce navštěvovala současná senátorka okresní podni­katele, zjistila, že mají dva hlavní problémy. „Jednalo se o nedostatek pracovníků a špatnou dopravní do­stupnost. Tehdy jsme za podnikatele připravili i výzvu směrem k výstavbě D43, ale vyslyšena nebyla,“ vzpomíná Vítková, která je od září minulého roku také předsedkyní petičního výboru pro realizaci D43 a zásad územního rozvo­je Jihomoravského kraje. Ve své snaze tak Vítková pokračuje i nadále, pro­střednictvím petice. „Absence vyhovu­jící komunikace je problémem pro celý region. Doprava je stále intenzivnější a obávám se, že v dalších letech ještě poroste. Zájem na stavbě mají všichni včetně Brna, které bylo dříve spíše negativní. Petiční výbor jsme založili, protože se zatím nepodařilo úspěšně zahájit ani přípravy stavby. Pořád se mluví, která trasa bude z Brna směrem ke Kuřimi. My chceme, aby se zahájila stavba od severu, tedy od Moravské Třebové, a navazovala na D35,“ říká senátorka.

Podpisové archy již nesou přibližně tři tisíce podpisů, včetně podpisů na elektronické formě petice. A to i díky zvý­šené aktivitě posledních týdnů, kdy senátorka pořádá podpisové akce na vybraných benzinových stanicích. „Původně jsme pláno­vali, že by se postavil stoleček v černohorských lesích na par­kovišti, ale dopravní inspektorát nám to nepovolil. Doporučili nám však, abychom se obrá­tili na některé čerpací stanice. Takže jsme v červnu uspořádali zkušební podpisovou akci v ČS u Černé Hory, kde jsme získali 120 podpisů a naposledy v pátek jedenáctého srpna proběhla čtyř­hodinová akce u Krhova, během které přibylo dalších 230 podpisů,“ upřesnila Vítková, podle které byly re­akce řidičů různé. „Někteří z nich nám řekli, že této možnosti stejně nevěří, další ale přijeli právě kvůli podpisové akci. Petiční archy jsme znovu zaslali také na podniky a neziskovky i obce včetně Březové a okolí nebo obcím pod Brnem.“

Důležitá je také spolupráce s Par­dubickým krajem, kde již realizují opatření na D35. Na Jižní Moravě se nejen s přípravou ještě nezačalo, ale navíc byly znovu napadeny zásady rozvoje Jihomoravského kraje. A prá­vě k tomuto jednání připojila Vítková probíhající petici. Jejím cílem je však získání deseti tisíc podpisů. „V tom případě by se podařilo tento bod za­řadit na schůzi Senátu a Sněmovny Parlamentu. Uskutečnit se může ve­řejné slyšení, na které by se přizvali odborníci z Ministerstva dopravy či Ředitelství silnic a dálnic,“ říká Vít­ková s tím, že výhodou a urychlením by do budoucna mohla být případná změna zákona, který by ulehčoval ve veřejném zájmu získat pozemky za pro majitele výhodnějších podmínek a ústupků.

RegionPress č. 12/2017 28. 8. 2017