Povinnost datové schránky – pomoc nebo přítěž?

14. 12. 2022 | datové schránky

Od 1. ledna 2023 se rozšiřuje okruh subjektů, které budou muset mít povinně zřízenou datovou schránku. Jedná se o všechny právnické osoby, zejména nadace, spolky, společenství vlastníků jednotek a také na všechny podnikající fyzické osoby, což jsou zejména živnostníci a ostatní OSVČ. Původně měla být datová schránka zřízena i pro nepodnikající fyzické osoby po prvním použití prostředku pro elektronickou identifikaci. V Senátu byla projednávána novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi, která říká, že se datová schránka zřizuje nepodnikající fyzické osobě výlučně na její žádost. Lidem bude nadále vytvoření datové schránky nabízeno jako možnost, nikoli jako povinnost. Ovšem pro právnické osoby a pro podnikající fyzické osoby povinnost datové schránky zůstává.

 

„V mém obvodu je řada spolků, které s tímto budou mít problém. A nejen spolky, ale i společenství vlastníků bytových jednotek, kde jsou starší lidé a mladí se do toho příliš nehrnou. Tudíž tato společenství si budou muset tuto službu objednat a případně zaplatit,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková na plénu v Senátu.

 

Automatické zavedení datových schránek pro občany bylo schváleno v červenci 2021 s cílem usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Přes datovou schránku lze podávat daňové přiznání, žádat o výpis z rejstříku trestů, získat výpis bodů řidiče a další. Datová schránka funguje odlišněji, než klasický e-mailový účet a řada lidí s tím zatím nemá zkušenost.

 

„Digitalizace je samozřejmě potřeba, ale všechno chce svůj čas. Co se týká spolků, včelařů, sborů dobrovolných hasičů, myslím si, že se to s nimi špatně projednalo. Viděla jsem na internetu díky odkazu diskusi a prezentaci ze strany ministerstva vnitra, kdy po třičtvrtě hodině prezentace následovala diskuse a na mnoho otázek úředníci nebyli schopni odpovědět. Pro statutární zástupce těchto spolků, kteří třeba 30 let dělají tuto činnost dobrovolně, to je takový "pěkný“ závěr. Vzhledem k tomu, že v případě vrácení novely do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem by se nestihl termín a povinnost zřízení datových schránek by platila i pro fyzické osoby, změnu jsem nenavrhovala. Samotný zákon jsem nepodpořila,“ zakončuje senátorka Vítková.

 

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové