Keramika – kamenina na Letovicku a Kunštátsku

28. 11. 2019 | řemesla

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková byla oslovena Masarykovou školou Letovice ke spolupráci v rámci úsilí zařadit Keramiku – kameninu na Letovicku a Kunštátsku do seznamu Národních kulturních tradic v oblasti keramiky. „Tuto iniciativu jsem přivítala i vzhledem k tomu, že již několik let se snažím propagovat řemesla, řemeslné obory a projekty s tím spojené. S paní ředitelkou Helenou Marešovou se velice dobře znám a spolupracujeme na více aktivitách,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková.

Nemateriální kulturní dědictví, dle Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, jsou zkušenosti, znázornění, vyjádření, znalosti, dovednosti, ale i nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi související, které společenství, skupiny a v některých případech též jednotlivci považují za součást svého kulturního dědictví. Dědictví se předává z pokolení na pokolení a je neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na jejich interakci s přírodou a historii. Tato dědictví dávají lidem pocit identity a kontinuity.

„Nemateriální kulturní dědictví podporují úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti. Historie keramiky na Kunštátsku a Letovicku je velmi bohatá. Keramika je perfektně zvládnuté řemeslo, které se prolíná s prvky výtvarna. Vznikají tak praktické výrobky, které jsou i velmi estetické. V současné době, kdy řemeslo upadá, je velmi důležité podporovat aktivity k jejich udržení a zachování,“ sdělila Vítková.

Nejvhodnějším nositelem tradice je Masarykova střední škola Letovice, která má ve výuce oboru umělecký keramik v Jihomoravském kraji exkluzivitu a  zajišťuje výchovu nových keramiků, a to jak řemeslníků, tak lidí schopných věnovat se ateliérové tvorbě a udržet tak plynulé pokračování tradice. Jako jeden z nástrojů k tomu uzpůsobených je i to, že škola zaměstnává keramiky, kteří jsou v žádosti označení jako nositelé tradice a kteří se stále keramickému řemeslu věnují. K předávání zkušeností tak dochází přímo, podobným způsobem, jakým se v dřívějších dobách předávalo řemeslo z pokolení na pokolení. Škola se také, mimo výuky, věnuje dalším akcím zaměřeným na podporu řemesla a rozšiřování povědomí o něm mezi veřejnost.

„Paní senátorka Ing. Jaromíra Vítková dlouhodobě pomáhá Masarykově střední škole Letovice při prosazování záměrů jejího rozvoje. Děkuji paní senátorce za její iniciativu při podpoře zápisu Kameniny - keramiky naší lokality do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Tento akt je nejen pro naši školu, ale pro celý region Letovicka a Kunštátska zárukou, že jedinečnost keramické tradice, která nás spojuje s umem našich předků a s našimi kořeny, nebude zapomenuta a zůstane zachována pro budoucí generace,“ řekla ředitelka letovické Masarykovy střední školy Marešová.

Odborná komise na zasedání dne 30. 10. 2019 doporučila Radě Jihomoravského kraje zápis navrhovaného nemateriálního statku k zápisu do Seznamu Nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Členové odborné komise vzhledem k unikátnosti keramiky-kameniny na Letovicku a Kunšátku, navrhli doporučit k zápisu do Seznamu Nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Rada Jihomoravského kraje dne 25. 11. 2019 odsouhlasila zařazení do Seznamu Nemateriálních statků tradiční lidové kultury JMK.

„Jsem ráda, že se daří keramiku-kameninu na Letovicku a Kuštátsku zařadit do Seznamu nemateriálních statků tradičních kulturních tradic Jihomoravského kraje. Je opravdu velice důležité těmto věcem věnovat pozornost a nenechat je zaniknout,“ doplnila senátorka Vítková.

tisková zpráva senátorky Jaromíry Vítkové