Regionální školství

14. 09. 2020 | školství

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková pod záštitou Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku pořádá seminář Regionální školství Boskovicka a Blanenska. Seminář se uskuteční v Katolickém domě v Blansku 21. září od 17 hodin. Senátorka Vítková je v Senátu členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a uspořádala řadu seminářů na téma vzdělávání. Z posledních uvádíme v lednu pořádaný seminář zaměřený na dětské skupiny a v červenci kulatý stůl k problematice mateřských škol.

„Seminář je určen jak pro zástupce školských zařízení, dětských skupin, rodinných center a také pro zřizovatele a další, kteří ve vzdělávání působí či se o vzdělávání zajímají. Témata, která na semináři zazní, jsou nový systém financování regionální školství, předškolní, školní, speciální vzdělávání, školský zákon, pastorační vstupy do škol a další. Věřím, že seminář bude přínosem. V rámci problematiky školství je třeba se setkávat a vyměňovat si důležité informace a zkušenosti, které vedou jednak k lepší spolupráci, ale i k lepšímu vhledu do dané problematiky,“ uvádí senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

fotografie