V Senátu se projednávala novela památkového zákona

11. 03. 2024 | tisková zpráva

Ve čtvrtek 7. března 2024 se na pokračování 22. schůze Senátu projednával návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Garančním výborem, který byl určen pro projednání tohoto návrhu zákona, byl Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a zpravodajkou výboru byla určena senátorka Jaromíra Vítková.

„Ochranu kulturního dědictví v ČR upravuje ve vztahu k zahraničí zejména zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Navržená právní úprava se týká nařízení Evropského parlamentu a Rady, a to ze dne 17. dubna 2019,“ uvedla své vystoupení zpravodajka Vítková.

Tato úprava umožnila sdílení kulturních hodnot pro občany ČR. Obavy, že zapůjčené kulturní statky na území ČR nebudou státu, který je zapůjčil, vráceny, vylučovaly ČR ze seznamu bezpečných států nejen pro přijímání mimořádných výstavních projektů, ale i pro zapůjčování jednotlivých kulturních statků, které by mohly výrazně obohatit výstavy a programy z tuzemských zdrojů.

V této souvislosti uvedl poslanec Marek Benda, který byl při projednávání zákona přítomen, že se v roce 2024 chystá unikátní výstava ze sbírek císařského pokladu z Národního palácového muzea v Taipei, kterou vyjednali zástupci Senátu ČR a Národního muzea v Praze „Navržená právní úprava by umožnila realizaci tohoto prestižního výstavního projektu a dalších výstavních akcí do budoucna,“ zaznělo z úst senátorky Vítkové na jednání pléna.

Navržená úprava prošla Senátem a pro se vyslovilo 50 senátorek a senátorů z celkového počtu 53 přítomných.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové