Senátorka Vítková ve své práci nepolevuje

26. 03. 2024 | aktuality

Úkolů je mnoho, ale leckdy jsou výsledky práce vidět až s odstupem času. Každodenně řeší senátorka Vítková nejen věci týkající se práce v Senátu, ale i aktivity v jejím senátním obvodu.

V posledním březnovém týdnu ji čeká jednání senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí před plánovanou schůzí Senátu v měsíci dubnu, na které se bude řešit mimo jiné problematika tzv. „manželství pro všechny“, zákon o základních registrech a další důležitá témata.

Mimo to byla senátorka Vítková určena Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice zpravodajkou nově příchozí petice s názvem „Petice proti návrhu na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok“. Senátorka Vítková na šetření petice intenzivně pracuje a domluvila se na výjezdním zasedání a jednání se zainteresovanými stranami, které se uskuteční v květnu. Do té doby ji čeká i několik dalších jednání, například se senátory a starosty z dotčené oblasti.

Na jednání Stálé komise senátu pro rozvoj venkova (dále jen „KRV“), která bude zasedat v dubnu, byly na podnět Vítkové do programu zařazeny body k problematice registru psů, koček a útulkových zvířit a k problematice nelegálních dovozů útulkových zvířat z Ukrajiny. Senátorka Vítková se nyní vrátila k problematice útulkových zvířat, kterou řešil Senát při projednávání novely veterinárního zákona v roce 2022 a na její žádost se v září 2023 konalo jednání s ministrem zemědělství Mgr. Markem Výborným, prezidentkou Komory veterinárních lékařů MVDr. Petrou Šinovou a dalšími odborníky. Nyní se bude problematika řešit i na jednání KRV spolu s problematikou nelegálních dovozů útulkových zvířat z Ukrajiny. K této problematice se uskutečnilo taktéž jednání iniciované senátorkou Vítkovou.

Ani aktivit v jejím senátním obvodu není málo. Téměř každý týden navštíví jednu až dvě akce, na které je pozvána, řeší podněty od občanů, ale i od starostů či škol. Například v dubnu plánuje vyhlášení literární soutěže pro studenty, kterou uspořádala a v květnu den matek.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové