Jak nakládat s odpadními vodami

15. 06. 2021 | životní prostředí

„Problematikou nakládáním s odpadními vodami a budováním či intenzifikací ČOV se zabývám dlouhodobě a systematicky. V minulých letech jsem uspořádala několik seminářů pro starosty obcí v tomto směru. Malé obce mají problém zejména s financováním projektů na realizaci čistíren odpadních vod. Ve svém obvodu se snažím obcím pomoci a ve spolupráci s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem jsem iniciovala setkání v Brně k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací,“ uvedla senátorka Vítková.

V úterý 15. června se v prostorách krajského úřadu v Brně uskutečnilo setkání k problematice Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. Na začátku všechny přítomné přivítal hejtman Jan Grolich, dále vystoupila senátorka Jaromíra Vítková, senátorka Anna Hubáčková. Následovala prezentace zástupců odboru životního prostředí. Poté dostali jednotliví starostové prostor se individuálně zeptat na jejich konkrétní situaci a možná řešení.

„Na setkání se dostavilo více jak třicet starostek a starostů z okresu Blansko. Velký zájem ukázal, jak je problematika nakládání s odpadními vodami velmi zásadní a pro některé obce těžko řešitelná. Jedná se ve velké většině o problém s finančním zajištěním, protože malé obce nemají finanční prostředky ani na spoluúčast k dotacím. Na jednání se rozdiskutovala řada případů a nastínila se i jednotlivá řešení. Samozřejmě to je běh na dlouhou trať, ale doufám, že některým obcím toto setkání pomohlo,“ zakončila Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie