Kulatý stůl v Senátu k problematice mateřských škol 14. 7. 2020

06. 07. 2020 | školství

 Pozvánka

 na kulatý stůl

 Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

 k „Otevřenému dopisu pedagogů mateřských škol

k situaci v předškolním vzdělávání“,

 

který se koná dne 14. července 2020 od 9:30 hodin

 v Černínském salónku Kolovratského paláce

  

ZAHÁJENÍ

senátor Jiří Drahoš, předseda výboru

 

ÚVODNÍ SLOVO A MODERUJE

senátorka Jaromíra Vítková, členka výboru

 

SIGNATÁŘKY OTEVŘENÉHO DOPISU PEDAGOGŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

K SITUACI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Mgr. Andrea Benešová, ředitelka MŠ

Mgr. Milena Mottlová, ředitelka MŠ

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PhDr. Karel Kovář, Ph.D., náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže

Mgr. Ivana Blažková, vedoucí oddělení předškolního a speciálního vzdělávání

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová, ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí

Mgr. Lucie Hetflejšová, poradkyně ministryně práce a sociálních věcí

 

MINISTERSTVO FINANCÍ

Ing. Marie Bílková, ředitelka odboru rozpočtová politika společensky významných odvětví

 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, náměstek ústředního školního inspektora

  

DISKUZE

diskusní příspěvky do 3 minut

 

K diskuzi byli pozváni zástupci následujících institucí:

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

PEDAGOGICKÁ KOMORA

VÝBOR PRO VĚDU, VZDĚLÁNÍ, KULTURU, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU PS ČR

ASOCIACE PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÝ INSTITUT

SPOLEČNOST PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU

ČESKÝ VÝBOR OMEP (ORGANISATION MONDIALE POUR L´ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE)

 ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ

NADACE OSF

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

 

Shrnutí, závěrečné slovo

 

Jiří Drahoš v. r.

předseda výboru

 

Svou účast, prosím, potvrďte do 10. července 2020

na tel. č. 737 273 889 nebo e-mailové adrese asistentka.vitkova@gmail.com.

 

Prezence účastníků od 9:00 hod. v Kolovratském paláci recepce „KP“.

Průkaz totožnosti nutný. Předpokládané ukončení je do 12:00 hodin.

 

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy.

Účastníci kulatého stolu souhlasí se zveřejněním svých vystoupení na

internetových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.