Aktuality k D43 červen 2019

19. 06. 2019 | doprava

Dne 30. 4. 2019 projednala centrální komise Ministerstva dopravy Technicko-ekonomickou s názvem „D43 Bořitov – Staré město D35 včetně HDM4“. Senátorka Jaromíra Vítková je ve stálém kontaktu se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministerstva dopravy ČR. V uplynulém týdnu došlo k projednání návrhu rozpočtového opatření, které se týkalo globálových položek staveb silniční a dálniční infrastruktury SFDI. Zde je také uvedena i stavba D43 označena Kuřim-Svitávka, která je aktuálně na podkladu rozhodnutí Centrální komise MD ČR.

„Z informací, které mám z Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyplývá, že pro rok 2019 jsou vyhrazeny finanční prostředky pro D43 Kuřim-Svitávka za účelem zajištění podkladů pro zadání DÚR. Jedná se o předběžný inženýrsko-geologický průzkum. Tento průzkum je v současnosti ve fázi zadání s předpokladem termínových výstupů dostačujících pro potřebu zahájení prací na DÚR již v tomto roce,“ doplnila Vítková.

tisková zpráva senátorky Vítkové 19. 6. 2019