Dětské skupiny zachráněny

18. 08. 2021 | školství

Senát projednal návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Projednávání novely v Poslanecké sněmovně trvalo více jak rok a složitý legislativní proces doprovázel také velký mediální zájem. V Senátu se tomuto tématu v rámci Stálé komise pro rozvoj venkova věnovala senátorka Jaromíra Vítková

„Dětské skupiny fungují od roku 2014. V současné době je jich asi 1150 a v nich se pečuje a vzdělává téměř 16 000 dětí. Jsem velmi ráda, že novela zákona přišla v takové podobě, jakou jsme obdrželi, protože nejen poskytovatelé, ale i veřejnost a rodiče byli dlouhodobě v nejistotě, zda budou dětské skupiny fungovat i dále. Kdyby dětské skupiny zanikly, nastal by velký problém, protože mateřské školy nemají dostatečnou kapacitu,“ sděluje senátorka Vítková.

Poslanecká sněmovna opakovala druhé čtení a v rámci Sociálního výboru vznikl kompromisní pozměňovací návrh, který řešil nejpalčivější místa novely, která byla velmi diskutována.

„Důležité je zachování horní hranice věku dětí do zahájení povinné školní docházky. Jsem ráda, že se zachoval i název „dětská skupina“, který se vžil již od roku 2014. Upravila se odborná způsobilost pečujících osob, kde se vyžaduje kvalifikace zdravotnická a pro děti starší 3 let i pedagogická. Upravil se také strop úhrady za službu rodičem a bude zajištěno financování ze státního rozpočtu. Na plénu také zaznělo od ministryně MPSV, že na budování nových kapacit v dětských skupinách je vyčleněno celkem 7 mld. z Národního plánu obnovy,“ shrnuje Vítková.

Senát projednal novelu zákona o dětských skupinách dne 18. srpna a schválil také doprovodné usnesení, které navrhla senátorka Vítková v rámci Komise pro rozvoj venkova.

„Děti do tří let mají vyrůstat primárně v rodině, sebelepší zařízení nenahradí péči rodičů či prarodičů. V nejranějším věku se utváří osobnost člověka, rozvíjí se inteligence. Ovšem pro sladění pracovního a rodinného života jsou dětské skupiny výbornou službou, kterou mohou rodiče využít. Dětské skupiny doplňují mateřské školy a neměly by si konkurovat. Na půdě Senátu proběhla minulý rok diskuze, ze které vyplynulo, že je třeba zřídit Stálou mezirezortní skupinu pro předškolní vzdělávání. Po roce neúspěšné komunikace s MŠMT ohledně jejího zřízení jsem se rozhodla navrhnout doprovodné usnesení, kde Senát žádá vládu, aby zajistila ustanovení Stálé mezirezortní skupiny pro předškolní vzdělávání za účasti MŠMT ČR, MPSV ČR a MF ČR. Jsem ráda, že Senát schválil i toto doprovodné usnesení,“ sdělila Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie