Seminář Jesle X dětské skupiny

03. 01. 2020 | seminář

Pozvánka

na seminář

Jesle X dětské skupiny

aneb novela zákona o dětských skupinách a současný stav v praxi a potřeby v budoucím vývoji

který pořádá senátorka Ing. Jaromíra Vítková

dne 7. ledna 2020 od 13:30 hodin

ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce „VP-A“

 

13:30 – 13:40

Úvodní slovo

senátorka Ing. Jaromíra Vítková,

členka Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

 

13:40 – 14:10

MPSV – Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová,

ředitelka Odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí

Pohled MPSV na současný stav provozů dětských skupin a jejich budoucí ukotvení v zákonu a vývoj po roce 2020

 

14:10 – 14:30

MŠMT - Mgr. Jaroslav Faltýn, - omluven

ředitel Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání

 

 

14:30 – 14:45

MF - Ing. Marie Bílková,

ředitelka Odboru rozpočtová politika společensky významných odvětví

 

14:45 – 15:15

Bc. Lenka Šebelová, DiS.

předsedkyně Sdružení organizací poskytující služby péče o děti, z.s.

Pohled poskytovatelů DS v praxi od roku 2014 do roku 2019

 

15:15 – 16:00

panelová diskuze – moderuje Bc. Lenka Šebelová, Dis.

DS Sluníčko – obec Voděrady – Mgr. Radka Horáková

DS Panáčci – Mgr. Magdaléna Panáčková

DS Motejlci – Bc. Tereza Richterová 

 

16:00 – 16:30

Závěrečné slovo a diskuze

                                

Svou účast, prosím, potvrďte do 20. prosince 2019

 na e-mailové adrese asistentka.vitkova@gmail.com.

Upozorňujeme, že počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu.

Průkaz totožnosti nutný. Prezence je od 13:00. Předpokládané ukončení je do 16:30 hodin.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci akce souhlasí

s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR

a dávají souhlas s dalším šířením.